fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 02.06.2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca, 2020

Bitcoin

Spoglądając na notowania najstarszej z walut wirtualnych zauważymy, że cena BTC od ponad miesiąca poruszała się w trendzie horyzontalnym tworzącym formację trójkąta równoramiennego. Wskutek dzisiejszych, nocnych wzrostów rynek pokonał linię tendencji spadkowej będącą górnym ograniczeniem tej formacji, co w naturalny sposób otworzyło drogę do dalszej aprecjacji. 

Warto zwrócić uwagę, że wskutek tej aprecjacji cena Bitcoina znalazła się powyżej psychologicznej bariery 10 000 USD. Dalsze wzrosty nie trwały jednak już zbyt długo.

analiza techniczna kryptowalut

Na interwale dziennym dostrzec można, że aprecjacja ta zatrzymała się w okolicy kolejnego, technicznego oporu tj. 10 400 USD. Z czysto technicznego punktu widzenia, dopiero trwałe pokonanie tej strefy mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów.

Niewykluczone jednak, że nim do tego dojdzie, na rynku pojawi się korekta spadkowa, wskutek której mogłoby dojść do re-testu pokonanej dziś linii tendencji spadkowej. Okazuje się zatem, że mimo, iż na przestrzeni najbliższych dni cena BTC może zanotować spadki, to w dłuższej perspektywie nie wygląda to aż tak źle.

analiza techniczna kryptowalut

Ethereum

W okolicy istotnej strefy oporu znajdują się także notowania Ethereum, którego cena wzrosła w ostatnim czasie do 250 USD, co jest najwyższym poziomem od pierwszej połowy marca br.

Póki co, nie pojawiła się tu jednak żadna większa reakcja podażowa sygnalizująca potencjalne odrzucenie testowanego obecnie oporu. Gdyby zatem poziom ten został jednak trwale pokonany, wówczas cena ETH mogłaby wzrosnąć nawet do 285 USD.

Jeżeli jednak w najbliższym czasie reakcja podażowa się tu pojawi i rynek odrzuci obecnie testowaną strefę, wówczas należałoby się przygotować na możliwość pojawienia się przynajmniej korekty spadkowej, dla której realnym zasięgiem wydaje się ostatnio pokonany opór (teraz wsparcie) w wysokości 218 USD. Biorąc jednak pod uwagę, że poziom ten zbiega się z mierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z ostatniego impulsu, istnieje spore prawdopodobieństwo, że nawet jeżeli takie spadki się pojawią, to tam pojawi się większa reakcja popytowa, która zapoczątkuje kolejny ruch wzrostowy. 

analiza techniczna kryptowalut

XRP

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że wskutek niezwykle dynamicznych spadków z 10 maja br. rynek pokonał horyzontalne wsparcie w wysokości 0,2080 USD oraz linię tendencji wzrostowej będącą dolnym ograniczeniem kanału wzrostowego. Finalnie spadki te zatrzymały się dopiero w okolicy kolejnego wsparcia tj. 0,1780 USD.

W wyniku trwających od tego czasu, niezwykle spokojnych wzrostów doszło do re-testu ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu). Mimo, że w niedzielę pojawiła się tam większa reakcja podażowa (pin-bar), to jednak w trakcie poniedziałkowej sesji rynek podjął próbę pokonania tego oporu. Póki co wybicie to jest jedynie symboliczne i ciężko na jego podstawie prognozować dalsze wzrosty. Niemniej jednak, jeżeli cena XRP utrzyma się powyżej 0,21 USD, wówczas notowania mogłoby wzrosnąć do 0,2270 USD, bądź nawet 0,2470 USD.

Jeżeli natomiast w najbliższym czasie pojawi się reakcja podażowa będąca w stanie zanegować wczorajsze wzrosty, wówczas należałoby się przygotować nawet na możliwość spadków do 0,1780 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Bitcoin Cash

Spoglądając na notowania Bitcoin Casha zauważymy, że rynek od dłuższego czasu poruszał się w trendzie horyzontalnym tworząc formację zwyżkującego trójkąta prostokątnego. W wyniku ostatnich spadków notowania osunęły się do linii tendencji wzrostowej będącą dolnym ograniczeniem tej formacji, gdzie już jakiś czas temu pojawiła się reakcja popytowa. Od tego czasu ponownie obserwujemy wzrosty i jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie oczekiwać moglibyśmy ponownego przetestowania bariery 272 USD. 

Biorąc jednak pod uwagę, że opór ten zbiega się z mierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu oraz 38,2% korekty z całego wcześniejszego ruchu spadkowego, niewykluczone, że w jego okolicy po raz kolejny pojawi się większa reakcja podażowa.

analiza techniczna kryptowalut

Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że wskutek trwających od 13 marca br. spokojnych wzrostów cena LTC dotarła w okolice technicznego oporu w wysokości 49 USD i mierzenia 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego, gdzie już na początku maja br. pojawiła się większa reakcja podażowa. Mimo to, późniejsze spadki nie były w stanie wybić nowych, niższych dołków. Wręcz przeciwnie, od tego czasu rynek porusza się w klasycznym trendzie horyzontalnym.

Ostatnie wzrosty sprawiły, że cena LTC po raz kolejny dotarła w okolice górnego ograniczenia konsolidacji. Przyszły kierunek ruchu zależeć teraz będzie zatem od tego, czy w okolicy tego poziomu pojawi się większa reakcja podażowa sygnalizująca jego odrzucenie, czy też popyt okaże się wystarczająco silny, by strefę tę pokonać.

Jeżeli obecnie testowany opór zostanie ponownie odrzucony, wówczas cena LTC mogłaby rozpocząć kolejny ruch spadkowy do 39 USD. Jeżeli jednak reakcja podażowa się tu nie pojawi i testowana w tym momencie strefa zostanie pokonana, wówczas moglibyśmy spodziewać się kontynuacji wzrostów nawet do 63 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca, 2020