fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 05.05.2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 5 maja, 2020

Bitcoin

Przed tygodniem wskazywałem na podobieństwo ówczesnego układu technicznego do sytuacji sprzed 13 miesięcy i możliwość wzrostów ceny BTC do 9150 USD. Jak się później okazało, na realizację tego scenariusza nie musieliśmy wcale długo czekać. Zakładany poziom został bowiem przetestowany już dwa dni później. Od tego czasu notowania najstarszej z walut wirtualnych poruszają się w stosunkowo wąskiej konsolidacji oscylując nieco poniżej tego pułapu. Gdyby tylko pojawiła się tu większa reakcja podażowa, w najbliższym czasie mogłoby tu dojść do powstania przynajmniej korekty spadkowej, w wyniku której cena BTC mogłaby osunąć się w okolice któregoś z dwóch ostatnio pokonanych oporów (teraz wsparć), tj. 8 250 USD, bądź nawet do 7 800 USD i mierzenia 61,8% korekty Fibonacciego z ostatniego impulsu wzrostowego.

Nawet gdyby do takich spadków doszło, w pierwszej kolejności moglibyśmy rozpatrywać je pod kontem ewentualnej korekty. Średnio- i długoterminowo Bitcoin w dalszym ciągu wykazuje bowiem potencjał do dalszej aprecjacji, w wyniku której jego cena mogłaby wzrosnąć do 10 400 USD, bądź nawet 13 000 USD.

Ethereum

Zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją, cena ETH wzrosła w ostatnim czasie do 220 USD, gdzie już kilka dni temu pojawiła się reakcja podażowa. Od tego czasu obserwujemy spokojne spadki, które swoim układem przypominają formę korekty w trwającej od 13 marca br. tendencji wzrostowej. Warto zwrócić także uwagę, że aprecjacja ta mieści się w obrębie kanału. Wraz z symbolicznym odrzuceniem poziomu 220 USD, rynek odrzucił także górne ograniczenie tej formacji. Oznacza to, że przynajmniej z czysto technicznego punktu widzenia, w najbliższym czasie oczekiwać moglibyśmy niewielkiego pogłębienia obecnej deprecjacji do +/- 194 USD, gdzie znajduje się dolne ograniczenie kanału. Odrzucenie tego wsparcia mogłaby natomiast otworzyć drogę do ponownych wzrostów, dla których realnymi zasięgami wydają się okolice 250 USD, bądź nawet 285 USD. Dopóki rynek nie wybije bowiem z obecnego kanału dołem, obecnie obowiązującą tendencją będzie trend wzrostowy.

XRP

W wyniku niedawnej aprecjacji cena XRP pokonała barierę 0,2020 USD i wybiła górą z wspominanej przeze mnie przed tygodniem konsolidacji. Oznacza to, że w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet dalszej aprecjacji, dla której realnymi zasięgami wydają się okolice 0,2470 USD, bądź nawet 0,34 USD. Niewykluczone jednak, że nim faktycznie poziomy te zostaną osiągnięte, na rynku pojawi się niewielka reakcja podażowa, wskutek której mogłoby dojść do powstania korekty spadkowej i re-testu ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia) w wysokości 0,2020 USD i mierzenia 61,8% korekty Fibonacciego oraz linii tendencji wzrostowej będącej dolnym ograniczenim trwającego od 13 marca br. kanału wzrostowego.

Bitcoin Cash

Spoglądając na notowania Bitcoin Casha zauważymy, że mimo sporej korelacji wielu Altcoinów z ceną BTC, w tym przypadku rynek nie odnotował w ostatnim czasie żadnych spektakularnych wzrostów. Wręcz przeciwnie, po raz kolejny aprecjacja zatrzymała się w okolicy 272 dolarów i mierzenia 61,6% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego oraz 38,2% korekty z całego wcześniejszego ruchu spadkowego. Tam też ponownie pojawiła się reakcja podażowa, która mogłaby sygnalizować potencjał do większych spadków.

Okazuje się więc, że z czysto technicznego punktu widzenia, notowania BCH nie wykazują żadnego, większego potencjału do wzrostów. Jedynym czynnikiem mogącym przemawiać za możliwą aprecjacją jest wspomniana już korelacja z cena BTC. Wydaje się to jednak marnym argumentem, by na jego podstawie prognozować wzrosty.

O potencjale do większej aprecjacji w przypadku Bitcoin Casha moglibyśmy mówić dopiero w momencie, gdy jego cena wybije powyżej 272 USD. Dopóki się to nie stanie, trwającą od 13 marca tendencję wzrostową moglibyśmy określać jako korektę po wcześniejszych, niezwykle dynamicznych spadkach.

Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że wskutek trwających od 13 marca br. spokojnych wzrostów cena LTC dotarła w okolice technicznego oporu w wysokości 49 USD i mierzenia 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego, gdzie już kilka dni temu pojawiła się pierwsza reakcja podażowa. Trwałe odrzucenie tej strefy mogłoby doprowadzić nawet do powstania kolejnego impulsu spadkowego na tym rynku. Póki co to się jednak nie wydarzyło.

Mimo, że cena LTC od kilku dni oscyluje w okolicy 49 USD, to rynek w dalszym ciagu nie odrzucił tego oporu. Gdyby tylko doszło do jego pokonania, spodziewać moglibyśmy się nawet dalszej aprecjacji w okolice 64 USD, bądź powyżej 83 USD. Dopóki kurs utrzymuje się jednak poniżej 49 USD, scenariusz ten jest czysto teoretyczny a potencjał do dalszych wzrostów pozostaje mocno ograniczony.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 5 maja, 2020