fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 07.04.2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia, 2020

Bitcoin powyżej 7 000 USD

Spoglądając na notowania najstarszej z walut wirtualnych zauważymy, że cena BTC konsekwentnie kontynuuje zapoczątkowaną już w pierwszej połowie marca br.  tendencję wzrostową. Wskutek tej aprecjacji nie tylko odrzucone zostało techniczne wsparcie w okolicy 4 200 USD, lecz rynek pokonał również opór w wysokości 6 800 USD. Oznacza to, że jeżeli tylko obecna tendencja będzie kontynuowana, cena BTC mogłaby w najbliższym czasie wzrosnąć w okolice 7800 USD, bądź nawet 8 250 USD. To właśnie tam znajdują się bowiem dwa kolejne istotne poziomy oporu, w okolicy których spodziewać moglibyśmy się pojawienia reakcji podażowej. 

Warto zwrócić przy tym jednak uwagę, że dynamika obecnego ruchu wzrostowego jest o wiele mniejsza niż dynamika wcześniejszych spadków. Tylko 12 marca br. cena BTC osunęła się bowiem o ponad 3 100 USD, podczas gdy trwające od 13 marca br. wzrosty mają zasięg „jedynie” 2 500 USD. Fakt ten sprawia, że przynajmniej z czysto technicznego punktu widzenia obecny ruch przypomina jedynie formę korekty, po zakończeniu której cena BTC znów mogłaby zauważalnie się osunąć. 

cena bitcoina

Ethereum pokonuje istotny opór

Cena ETH od niemal miesiąca utrzymywała się na względnie stabilnym poziomie. Cały ten ruch przypominał swego rodzaju korektę po wcześniejszym impulsie spadkowym. W dniu wczorajszym pojawiła się tu jednak silna reakcja popytowa, wskutek której cena ETH pokonała techniczny opór w wysokości 158.50 USD. Jeżeli zatem tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie oczekiwać moglibyśmy ponownego przetestowania bariery 195 USD, bądź nawet 215 USD.

cena ethereum

XRP znów powyżej 0.20 USD

Zauważalne wzrosty dostrzec można było wczoraj również na notowaniach XRP, którego cena pokonała niezwykle istoty opów w wysokości 0.1820 USD. Dzięki tej aprecjacji rynek już niemal w całości odrobił spadki z 12 marca br. 

Biorąc pod uwagę, że pokonanie jednego oporu otwiera drogę do dalszych wzrostów w okolice kolejnego, jeżeli tylko obecna tendencja będzie kontynuowana, w najbliższym czasie oczekiwać moglibyśmy nawet ponownego przetestowania okolic 0.2450 USD.

cena xrp

Bitcoin Cash wybija górą z kanału spadkowego

Cena Bitcoin Casha osunęła się w ostatnim czasie o ponad 355 dolarów, co stanowiło niemal 72%. Warto zwrócić uwagę, że wskutek tej deprecjacji rynek pokonał kilka horyzontalnych poziomów wsparcia (370 USD, 306 USD), ponownie znalazł się wewnątrz kanału spadkowego i dotarł aż w okolice dolnego ograniczenia tej formacji, gdzie ponad trzy tygodnie temu pojawiła się reakcja popytowa.

Wskutek trwających od tego czasu wzrostów rynek dotarł w okolice górnego ograniczenia kanału spadkowego, gdzie dynamika wzrostów wyraźnie spowolniła. Mimo to, w dniu wczorajszym opór ten został pokonany i jeżeli tylko w najbliższym czasie nie pojawi się silna reakcja podażowa mogąca zanegować to wybicie, cena BCH mogłaby wzrosnąć nawet do 306 USD.

cena bitcoin cash

Litecoin zmierza w kierunku 52 USD

Istotny opór pokonał wczoraj również Litecoin, którego cena przekroczyła barierę 43.50 USD. Oznacza to, że jeżeli tylko obecna tendencja będzie kontynuowana, cena LTC mogłaby w najbliższym czasie wzrosnąć w okolice 52 USD, bądź nawet do 63 USD.

cena litecoina

IOTA pokonuje istotny opór

Spoglądając na notowania IOT zauważymy, że wskutek wczorajszych wzrostów rynek pokonał techniczny opór w wysokości 0.1525 USD. W środę o poranku aprecjacja ta jest kontynuowana i jeżeli tylko nagle nie pojawi się silna reakcja podażowa, w najbliższym czasie oczekiwać moglibyśmy ponownego przetestowania poziomu 0.1915 USD, bądź nawet 0.2266 USD.

cena IOTA

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia, 2020