fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 07.07.2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 7 lipca, 2020

Bitcoin

Spoglądając na notowania najstarszej z kryptowalut zauważymy że rynek porusza się od pewnego czasu w trendzie horyzontalnym tworząc formację trójkąta równoramiennego. Dzięki odrzuceniu linii tendencji wzrostowej będącej dolnym ograniczeniem tej formacji, cena BTC wzrosła w ostatnim czasie aż do linii tendencji spadkowej będącej jej górnym ograniczeniem.

To właśnie w okolicy tego oporu, dziś o poranku pojawiła się już pierwsza reakcja podażowa. Jeżeli tylko strefa ta zostanie trwale odrzucona, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet ponownych spadków. Ich zasięg nie musi być jednak zbyt duży. Biorąc pod uwagę coraz większe zwężenie formacji trójkąta, odległość między jego górnym i dolnym ograniczeniem z każdą kolejną świecą staje się coraz mniejsza.

Należy przy tym pamiętać, że o ile formacje trójkątów są jednymi z bardziej popularnych, przez co na wykresach jesteśmy w stanie wyznaczać je stosunkowo regularnie, to jednak nie są to formacje kierunkowe. Mówią w prost, samo powstanie trójkąta nie determinuje kierunku późniejszego ruchu. Dopiero kierunek wybicia z formacji (górą bądź dołem) zwiększa prawdopodobieństwo na większe wzrosty (w przypadku wybicia górą) lub spadki (w przypadku wybicia dołem).

Gdyby obecnie testowany opór został pokonany, wówczas cena BTC mogłaby wzrosnąć w okolice 9700 USD, 10000 USD, bądź nawet 10400 USD. Jeżeli jednak rynek wybije z obecnego trójkąta dołem, wówczas cena BTC mogłaby osunąć się do 8500 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Ethereum

W okolicy istotnego oporu znajdują się także notowania Ethereum, którego cena od początku maja porusza się w trendzie horyzontalnym tworzącym formację równoległego kanału zniżkującego. Wskutek ostatnich wzrostów zapoczątkowanych odrzuceniem dolnego ograniczenia tej formacji, cena ETH dotarła w okolice linii tendencji spadkowej będącej jej górnym ograniczeniem.

To właśnie w okolicy tego oporu, dziś o poranku pojawiła się reakcja podażowa. Jeżeli tylko strefa ta zostanie trwale odrzucona, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet ponownych spadków. Ich zasięg nie musi być jednak zbyt duży. Najbliższe, techniczne wsparcie znajduje się już bowiem w okolicy 232 USD. 

Biorąc pod uwagę, że poziom ten zbiega się również ze złotą proporcją tj. z mierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z ostatniego impulsu wzrostowego, niewykluczone, że już tam ponownie pojawi się reakcja popytowa. 

Jeżeli tak się jednak nie stanie, cena ETH mogłaby osunąć się do 222 USD, 218 USD, bądź nawet w okolice dolnego ograniczenia kanału spadkowego.

analiza techniczna kryptowalut

XRP

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że mimo niedawnego pokonania horyzontalnego poziomu w wysokości 0,18 USD, rynek nie osunął się do kolejnego wsparcia w rejonie 0,1650 USD. Wręcz przeciwnie, podobnie jak inne kryptowaluty, tak również XRP odnotowało wczoraj zauważalne wzrosty. Aprecjacja ta była na tyle silna, że cena XRP ponownie przekroczyła barierę 0,18 USD. Jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie oczekiwać moglibyśmy ponownego przetestowania oporu w wysokości 0,1930 USD.

Warto w tym miejscu przypomnieć także o zasadzie zmieni biegunów, mówiącej o tym, że każdy poziom, który w przeszłości testowany był jako opór, po pokonaniu powinien zostać przetestowany jako wsparcie. Fakt ten zwiększa prawdopodobieństwo powstania tu przynajmniej formy korekty spadkowej, wskutek której cena XRP mogłaby osunąć się w okolice 0,18 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Bitcoin Cash

Spoglądając na notowania Bitcoin Cash-a zauważymy, że rynek od dłuższego czasu porusza się w trendzie horyzontalnym między 205 a 272 USD. Wewnątrz tej konsolidacji doszło także w ostatnim czasie do powstania formacji równoległego kanału zniżkującego.

Warto zwrócić uwagę, że wskutek ostatnich spadków cena BCH osunęła się w okolice 205 USD i dolnego ograniczenia kanału. To właśnie tam pojawiła się reakcja popytowa, dzięki której na przestrzeni kolejnych dni obserwowaliśmy wzrosty. W trakcie poniedziałkowej sesji rynek dotarł już jednak do lokalnego oporu w wysokości 245 USD i linii tendencji spadkowej będącej górnym ograniczeniem kanału.

Jeżeli tylko obecnie testowana strefa zostanie odrzucona, w najbliższym czasie oczekiwać moglibyśmy nawet ponownych spadków. 

analiza techniczna kryptowalut

Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że rynek ten od dłuższego czasu porusza się w trendzie horyzontalnym między 39 a 49 USD. Wskutek trwających od początku czerwca br. spokojnych spadków cena LTC dotarła w okolice technicznego wsparcia będącego dolnym ograniczeniem tej konsolidacji, gdzie już kilka dni temu pojawiła się niewielka reakcja popytowa. 

Jeżeli tylko trwające od tego czasu wzrosty będą kontynuowane, cena LTC mogłaby dotrzeć nawet w okolice 49 dolarów.

analiza techniczna kryptowalut

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 7 lipca, 2020