fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 09.06.2020

Coinquista
Dodane przez Coinquista
Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca, 2020

Bitcoin

Spoglądając na notowania najstarszej z walut wirtualnych zauważymy, że cena BTC od tygodnia poruszała się w trendzie horyzontalnym pomiędzy 9 300 USD a 9 900 USD. W chwili obecnej rynek ten oscyluje w okolicy górnego ograniczenia tej konsolidacji, gdzie pojawiła się już reakcja podażowa sygnalizująca jego potencjalne odrzucenie. Fakt ten zwiększa prawdopodobieństwo na pojawienie się w najbliższym czasie spadków, dla których realnym zasięgiem wydają się okolice dolnego ograniczenia formacji tj. 9 300 USD.

Nawet gdyby techniczne wsparcie w wysokości 9 300 USD zostało pokonane, cena BTC mogłaby osunąć się jedynie do 8 950 USD bądź 8 500 USD. Dopóki strefy te nie zostaną trwale wybite, wszelkie formy spadkowe można by traktować jako formy korekty, z potencjałem do większych wzrostów w dłuższym horyzoncie czasowym.

Podsumowując, mimo, iż w horyzoncie kilku najbliższych dni mogą pojawić się jakieś spadki, to w dłuższej perspektywie, ogólna tendencja na notowaniach Bitcoina nie wygląda aż tak źle. Abyśmy mogli mówić jednak o potencjalne do większych wzrostów rynek musiałby najpierw wybić powyżej technicznego oporu w wysokości 10 400 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Ethereum

W okolicy istotnej strefy oporu znajdują się także notowania Ethereum, którego cena wzrosła w ostatnim czasie do 250 USD, co jest najwyższym poziomem od pierwszej połowy marca br.

Warto zwrócić uwagę, że mimo, iż pierwsza reakcja podażowa pojawiła się w okolicy obecnie testowanego poziomu już przed tygodniem, to rynek w dalszym ciągu nie zdołał go jeszcze trwale odrzucić. Fakt ten może zwiększać prawdopodobieństwo na pojawienie się próby popytowej wybijającej powyżej 250 USD. Gdyby tak się stało, cena ETH mogłaby dalej wzrosnąć do 285 USD, bądź nawet 360 USD.

Niemniej jednak, w dalszym ciągu istnieje jednak spore ryzyko pojawienia się tu w najbliższym czasie przynajmniej korekty spadkowej, dla której realnym zasięgiem wydają się okolice ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia) tj. 218 USD. Biorąc przy tym pod uwagę, że poziom ten zbiega się ze złotą proporcją tj. z mierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu wzrostowego, nawet jeżeli spadki tam dotrą, spodziewać moglibyśmy się, że w rejonie tej strefy pojawi się reakcja popytowa, która zapoczątkuje kolejny ruch wzrostowy.

analiza techniczna kryptowalut

XRP

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że wskutek niezwykle dynamicznych spadków z 10 maja br. rynek pokonał horyzontalne wsparcie w wysokości 0,2080 USD oraz linię tendencji wzrostowej będącą dolnym ograniczeniem kanału wzrostowego. Finalnie spadki te zatrzymały się dopiero w okolicy kolejnego wsparcia tj. 0,1780 USD.

W wyniku trwających od tego czasu, niezwykle spokojnych wzrostów doszło do re-testu ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu). Mimo, że już przed tygodniem pojawiła się tam większa reakcja  podażowa, to jednak w trakcie od tego czasu rynek porusza się niemal płasko nie wykazując przy tym żadnej większej zmienności. Jeżeli natomiast w najbliższym czasie pojawi się reakcja podażowa będąca w stanie trwale odrzucić testowaną strefę oporu, wówczas należałoby się przygotować nawet na możliwość spadków do 0,1780 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Bitcoin Cash

Spoglądając na notowania Bitcoin Casha zauważymy, że rynek od dłuższego czasu poruszał się w trendzie horyzontalnym tworząc formację zwyżkującego trójkąta prostokątnego. W wyniku ostatnich wzrostów zapoczątkowanych odrzuceniem linii tendencji wzrostowej będącą dolnym ograniczeniem tej formacji, rynek dotarł aż w okolice horyzontalnego oporu w wysokości 272 USD gdzie już przed tygodniem pojawiła się reakcja podażowa. Od tego czasu rynek porusza się niemal płasko nie wykazując przy tym żadnej większej zmienności. 

Biorąc pod uwagę, że formacje trójkątów mogą być zarówno formacjami pro-wzrostowymi, jak również pro-spadkowymim, jednym z najlepszych rozwiązań wydaje się cierpliwe czekanie aż rynek wybije górą bądź dołem, co w naturalny sposób powinno określić przyszły kierunek ruchu. 

Wybicie z obecnej formacji trójkąta górą (powyżej 272 USD) mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów w okolice 306 USD, bądź nawet 367 USD. Wybicie dołem zwiększałoby natomiast szanse na ponowny test marcowych dołków w wysokości 140 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że wskutek trwających od 13 marca br. spokojnych wzrostów cena LTC dotarła w okolice technicznego oporu w wysokości 49 USD i mierzenia 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego, gdzie już na początku maja br. pojawiła się większa reakcja podażowa. Mimo to, późniejsze spadki nie były w stanie wybić nowych, niższych dołków. Wręcz przeciwnie, od tego czasu rynek porusza się w klasycznym trendzie horyzontalnym.

Ostatnie wzrosty sprawiły, że cena LTC po raz kolejny dotarła w okolice górnego ograniczenia konsolidacji, gdzie już przed tygodniem ponownie pojawiła się reakcja podażowa. Jeżeli zatem tylko opór ten zostanie trwale odrzucony, cena LTC mogłaby osunąć się nawet w okolice 39 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Coinquista
Dodane przez Coinquista
Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca, 2020