fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 12.05.2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 12 maja, 2020

Bitcoin

Przed tygodniem wskazywałem, że „Bitcoin w dalszym ciągu wykazuje potencjał do dalszej aprecjacji, w wyniku której jego cena mogłaby wzrosnąć do 10 400 USD, bądź nawet 13 000 USD”. Jak się jednak okazało, psychologiczna bariera 10 000 USD była się tym razem ważniejsza niż techniczny opór w wysokości 10 400 USD i to tam w miniony piątek pojawiła się reakcja podażowa.

W wyniku trwających od tego czasu spadków, cena BTC pokonała wsparcie w rejonie 9 150 USD i dotarła do 8 250 USD. Mimo, że dziś o poranku obserwujemy niewielkie odbicie, to nie musi ono wcale sygnalizować powrotu do wzrostów. Z czysto technicznego punktu widzenia deprecjacja mogłaby sięgnąć bowiem nawet okolic 7 800 USD.

Nie oznacza to jednak, że notowania najstarszej z walut wirtualnych na stałe wrócą do spadków. W mojej ocenie deprecjacja ta może co prawda dotrzeć w okolice 7 800 USD, jednak tam oczekiwałbym pojawienia się większej reakcji popytowej i być może większych wzrostów.

Ethereum

Spoglądając na notowania Ethereum zauważymy, że wskutek niedzielnych spadków rynek pokonał linię tendencji wzrostowej będącą dolnym ograniczeniem trwającego od 13 marca br. kanału wzrostowego oraz znajdujące się nieco niże, horyzontalne wsparcie w wysokości 194 USD. Fakt ten sprawia, że przynajmniej z czysto technicznego punktu widzenia, w najbliższym czasie oczekiwać moglibyśmy nawet dalszej deprecjacji, dla której realnymi zasięgami wydają się okolice 170 USD, bądź nawet 150 USD.

XRP

Bardzo podobnie do ETH wygląda obecna sytuacja na notowaniach XRP, gdzie również doszło w ostatnim czasie do wybicia dołem z trwającego od połowy marca br. kanału wzrostowego. Równocześnie rynek pokonał także horyzontalne wsparcia (teraz opór) w wysokości 0,2020 USD, co w naturalny sposób otwiera drogę do dalszych spadków. W tym przypadku nie musza być one jednak bardzo duże. Najbliższe, istotne wsparcie znajduje się bowiem już w okolicy 0,1780 USD.

Bitcoin Cash

Spoglądając na notowania Bitcoin Casha zauważymy, że rynek po raz kolejny odbił się od horyzontalnego oporu w wysokości 272 USD i mierzenia 61,6% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego oraz 38,2% korekty z całego wcześniejszego ruchu spadkowego. Późniejsze spadki dotarły w okolicę linii tendencji wzrostowej będącą dolnym ograniczeniem formacji prostokątnego trójkąta zwyżkującego, gdzie wczoraj pojawiła się niewielka reakcja popytowa. Trwałe odrzucenie tego wsparcia mogłoby otworzyć drogę do ponownych wzrostów w okolice 272 USD.

Warto przy tym pamiętać jednak, że choć formacje trójkątów są jednymi z popularniejszych przez co stosunkowo często możemy zauważyć je na wykresach, to niestety nie są one formacjami kierunkowymi. Oznacza to, że rynek z takiej formacji może wybić zarówno górą jak i dołem a o tym czy dany trójkąt jest formacją pro-wzrostową czy też pro-spadkową dowiadujemy się dopiero w momencie wybicia.

Fakt ten sprawia, że tak jak prawdopodobne jest odbicie i powrót do wzrostów, tak samo prawdopodobne wydaje się pokonanie obecnie testowanego wsparcia i kontynuacja spadków nawet w okolice marcowych dołków.

Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że wskutek trwających od 13 marca br. spokojnych wzrostów cena LTC dotarła w okolice technicznego oporu w wysokości 49 USD i mierzenia 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego, gdzie już kilka dni temu pojawiła się większa reakcja podażowa. Fakt ten sprawia, że coraz bardziej prawdopodobna wydaje się tu kontynuacja spadków w najbliższym czasie. Uwzględniając do tego stosunkowo niewielką dynamikę wcześniejszego ruchu wzrostowego można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że był on swego rodzaju formą korekty, po zakończeniu której oczekiwać moglibyśmy kolejnego, dynamicznego impulsu spadkowego.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 12 maja, 2020