fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 14.04.2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia, 2020

Bitcoin

Spoglądając na notowania najstarszej z walut wirtualnych zauważymy, że cena BTC spadła na przestrzeni drugiej połowy lutego i pierwszej połowy marca br. aż o 63% osiągając w ten sposób najniższy poziom od marca 2019 roku. Tam też pojawiła się reakcja popytowa, w wyniku której od kilku tygodni obserwujemy wzrosty. Tendencja ta jest już jednak o wiele spokojniejsza niż wcześniejsze spadki. 

Obecne wzrosty trwają niemal tyle samo co wcześniejszy impuls spadkowych. Ich zasięg jest jednak o połowę mniejszy co świadczyć może o ograniczonej presji popytowej i wciąż istniejącej presji podażowej. Warto zwrócić uwagę, że w wyniku tej aprecjacji cena BTC dotarła w okolice ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu). Okazuje się więc, że doszło tu do klasycznego wypełnienia zasady zmiany biegunów. 

W okolicy obecnie testowanej strefy pojawiła się już pierwsza reakcja podażowa. Jeżeli zatem opór ten zostanie trwale odrzucony, cena BTC mogłaby w najbliższym czasie zaliczyć kolejny impuls spadkowy, dla którego realnymi zasięgami wydają się kolejno okolice poprzednich dołków, tj. 4 200 USD, bądź nieco dalej bariera 3 000 USD.

Ethereum

Bliźniaczo podobnie do BTC wygląda także obecna sytuacja na notowaniach Ethereum, którego cena osunęła się na przestrzeni drugiej połowy lutego i pierwszej połowy marca br. aż o 68% osiągając w ten sposób najniższy poziom od grudnia 2018 r. Tam też pojawiła się reakcja popytowa i od kilku tygodni obserwujemy spokojne wzrosty. 

Mimo, że obecna aprecjacja trwa niemal tak samo długo jak wcześniejsze spadki, to jej zasięg jest o wiele mniejszy. Warto zwrócić uwagę, że wskutek tych wzrostów rynek dotarł w okolice jednego z wcześniej pokonanych poziomów wsparcia (teraz oporu) oraz mierzenia 38,2% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego.

Jeżeli tylko w okolicy obecnie testowanej strefy pojawi się większa reakcja podażowa mogąca sygnalizować jej potencjalne odrzucenie, niewykluczone, że cena ETH osunie się ponownie w okolice 105 USD, bądź nawet 83 USD.

XRP

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że jego cena spadła na przestrzeni drugiej połowy lutego i pierwszej połowy marca br. aż o 66% osiągając w ten sposób najniższy poziom w historii. Podobnie jak na zdecydowanej większości krytpowalut, tak i tu dokładnie 13 marca br. pojawiła się jednak większa reakcja popytowa i od tego czasu obserwujemy wzrosty.

Aprecjacja ta jest jednak o wiele mniejsza i zauważalnie spokojniejsza niż wcześniejsze spadki. Warto zwrócić uwagę, że wskutek tych wzrostów rynek dotarł w okolice ostatnio pokonanego poziomu wsparcia (teraz oporu). Jeżeli tylko pojawi się tu większa reakcja podażowa sygnalizująca potencjalne odrzucenie tej strefy, cena XRP mogłaby wrócić do spadków.

Bitcoin Cash

Cena Bitcoin Casha osunęła się w ostatnim czasie o ponad 355 dolarów, co stanowiło niemal 72%. Warto zwrócić uwagę, że wskutek tej deprecjacji rynek pokonał kilka horyzontalnych poziomów wsparcia (370 USD, 306 USD), ponownie znalazł się wewnątrz kanału spadkowego i dotarł aż w okolice dolnego ograniczenia tej formacji, gdzie ponad cztery tygodnie temu pojawiła się reakcja popytowa.

Wskutek trwających od tego czasu wzrostów rynek dotarł w okolice górnego ograniczenia kanału

spadkowego, gdzie dynamika wzrostów wyraźnie spowolniła. W ubiegłym tygodniu pojawiła się tam nawet dość silna reakcja podażowa sygnalizująca potencjalne odrzucenie tej strefy. Jeżeli tak się stanie, cena BCH mogłaby spaść w najbliższym czasie w okolice dolnego ograniczenia kanału tj. 120 USD, bądź nawet 107 USD czy 73 USD.

Litecoin

W okolicy ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu) znajdują się również notowania Litecoina. Jeżeli zatem trwające od drugiej połowy marca br. wzrosty okażą się jedynie formą korekty i rynek trwale odrzuci obecnie testowaną strefę, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się powrotu do spadków, dla których realnym zasięgiem wydają się nawet okolice 22,50 USD.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia, 2020