fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 16.06.2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca, 2020

Bitcoin

Spoglądając na notowania najstarszej z walut wirtualnych zauważymy, że cena BTC osunęła się na przestrzeni ostatnich dni z okolic horyzontalnego oporu w wysokości 9 900 USD aż w okolice 8 900 USD, gdzie znajduje się horyzontalne wsparcie i linia tendencji wzrostowej. To właśnie tam w dniu wczorajszym pojawiła się reakcja popytowa. Jeżeli więc trwające od kilkunastu godzin wzrosty będą kontynuowane, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania okolic 9 900 USD, bądź nawet 10 400 USD. Dopiero trwałe pokonanie tego drugiego poziomu mogłoby natomiast otworzyć drogę do większej aprecjacji.

analiza techniczna krypto

Ethereum

Bardzo podobnie wygląda także obecna sytuacja na notowaniach Ethereum, którego cena osunęła się na przestrzeni ostatnich dni z okolic horyzontalnego oporu w wysokości 250 USD aż w okolice wsparcia w rejonie 218 USD. Warto przy tym zwrócić uwagę, że poziom ten zbiegał się ze złotą proporcją tj. mierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu wzrostowego oraz linią tendencji wzrostowej, gdzie już wczoraj pojawiła się reakcja popytowa. 

Jeżeli tylko strefa ta zostanie trwale odrzucona, cena ETH mogłaby w najbliższym czasie ponownie wzrosnąć w okolice 250 USD. Dopiero trwałe pokonanie tego oporu mogłoby bowiem otworzyć drogę do nieco większych wzrostów, dla których realnymi zasięgami wydają się okolice 285 USD, bądź nawet 360 USD. 

analiza techniczna krypto

XRP

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że wskutek niezwykle dynamicznych spadków z 10 maja br. rynek pokonał horyzontalne wsparcie w wysokości 0,2115 USD oraz linię tendencji wzrostowej będącą dolnym ograniczeniem kanału wzrostowego. Finalnie spadki te zatrzymały się dopiero w okolicy kolejnego wsparcia tj. 0,1780 USD.

Od tego czasu, tj. od ponad miesiąca rynek ten porusza się w trendzie horyzontalnym między wspomnianymi wyżej poziomami. 

Biorąc pod uwagę niewielkie reakcje popytowe z ostatnich dni, nie wykluczone, że w najbliższym czasie cena XRP ponownie wzrośnie do 0,2115 USD. Abyśmy mogli mówić jednak o potencjale do jakiegoś większego ruchu, rynek ten musiałby najpierw wybić górą bądź dołem z obecnej konsolidacji.

analiza techniczna krypto

Bitcoin Cash

Spoglądając na notowania Bitcoin Casha zauważymy, że rynek od dłuższego czasu poruszał się w trendzie horyzontalnym tworząc formację zwyżkującego trójkąta prostokątnego. W wyniku ostatnich spadków zapoczątkowanych odrzuceniem horyzontalnego oporu w wysokości 272 USD będącego górnym ograniczeniem tej formacji, rynek dotarł aż w okolice linii tendencji wzrostowej będącej dolnym ograniczeniem trójkąta, gdzie już wczoraj pojawiła się pierwsza reakcja popytowa. Jeżeli tylko wsparcie to zostanie trwale odrzucone, cena BCH mogłaby w najbliższym czasie ponownie wzrosnąć w okolice 272 USD.

analiza techniczna krypto

Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że wskutek trwających od 13 marca br. spokojnych wzrostów cena LTC dotarła w okolice technicznego oporu w wysokości 49 USD i mierzenia 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego, gdzie już na początku maja br. pojawiła się większa reakcja podażowa. Mimo to, późniejsze spadki nie były w stanie wybić nowych, niższych dołków. Wręcz przeciwnie, od tego czasu rynek porusza się w klasycznym trendzie horyzontalnym. Okazuje się więc, że mimo, iż rynek pokonał linię tendencji wzrostowej, to w dalszym ciągu nie musi to oznaczać zmiany nastawienia rynku.

Ostatnie wzrosty sprawiły, że cena LTC po raz kolejny dotarła w okolice górnego ograniczenia konsolidacji, gdzie już na początku czerwca br. ponownie pojawiła się reakcja podażowa. Jeżeli tylko trwające od tego czasu, spokojne spadki będą kontynuowane, cena LTC mogłaby osunąć się nawet w okolice 39 USD.

analiza techniczna krypto

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca, 2020