fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 18 sierpnia 2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2020

Bitcoin

Spoglądając na notowania najstarszej z kryptowalut zauważymy że wskutek trwających od tygodnia wzrostów, rynek pokonał kolejny, horyzontalny opór w wysokości 12 tys. USD. Fakt ten sprawił, że cena BTC znalazła się na najwyższym poziomie od lipca 2019 roku. 

Z czysto technicznego punktu widzenia, pokonanie jednego oporu otwiera drogę do dalszych wzrostów w okolice kolejnego. Okazuje się więc, że notowania Bitcoina mogłyby wzrosnąć w najbliższym czasie nawet do 13 tys. USD. To właśnie tam znajduje się bowiem kolejny, istotny opór wyznaczony na podstawie wierzchołków sprzed roku.

analiza techniczna kryptowalut

Ethereum

Spoglądając na notowania Ethereum zauważymy, że cena ETH wzrosła od marca br. o ponad 380 proc. (choć w skrajnym momencie zasięg aprecjacji wynosił ponad 400 proc.). Wskutek znacznych wzrostów, rynek pokonał kilka istotnych poziomów oporu. Najistotniejsza była jednak strefa między 360 – 400 USD. To właśnie dzięki pokonaniu tego poziomu cena ETH znalazła się bowiem na najwyższym poziomie od lipca 2018 roku.

Jeżeli tylko aprecjacja będzie kontynuowana, notowania Ethereum mogłyby w najbliższym czasie wzrosnąć nawet do 500 USD.

analiza techniczna kryptowalut

XRP

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że wskutek trwających od drugiej połowy lipca br, dynamicznych wzrostów, cena XRP pokonała kilka horyzontalnych oporów znajdujących się kolejno w okolicy 0,2115 USD, 0,2270 USD oraz 0,2470 USD. Fakt ten sprawił, że obecne notowania znajdują się na najwyższym poziomie od połowy lutego br.

Jeżeli tylko aprecjacja ta będzie kontynuowana, cena XRP mogłaby wzrosnąć w najbliższym czasie w okolice 0,34 USD, bądź nawet do 0,37 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Bitcoin Cash

Spoglądając na notowania Bitcoin Cash-a zauważymy, że wskutek niezwykle dynamicznych wzrostów z drugiej połowy lipca br., rynek nie tylko wybił góra z kanału spadkowego po czym pokonał też lokalny opór w wysokości 245 USD, lecz również pokonał niezwykle istotny opór w wysokości 272 USD. Bariera ta stanowiła bowiem górne ograniczenie trwającej od drugiej połowy marca br. konsolidacji, o której na przestrzeni ostatnich tygodni wspominałem już kilkukrotnie.

Wzrosty te zatrzymały się w okolicy 320 USD, gdzie 2 sierpnia br. pojawiła się niezwykle dynamiczna reakcja podażowa. Wskutek późniejszej korekty spadkowej doszło do re-testu ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia) w rejonie 272 USD, gdzie przed tygodniem ponownie pojawiła się reakcja popytowa.

Jeżeli tylko trwająca od tego czasu aprecjacja będzie kontynuowana, cena BCH mogłaby wzrosnąć nawet do 367 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że wskutek trwających od tygodnia wzrostów rynek pokonał kolejny, horyzontalny opór w wysokości 64 USD. Fakt ten sprawił, że cena LTC znalazła się na najwyższym poziomie od lutego br.

Jeżeli tylko trwająca od kilku dni aprecjacja będzie kontynuowana, cena Litecoina mogłaby wzrosnąć w najbliższym czasie nawet w okolice 84 USD, co byłoby najwyższym poziomem od sierpnia 2019 r.

analiza techniczna kryptowalut

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2020