fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 19.05.2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 19 maja, 2020

Bitcoin

Spoglądając na notowania najstarszej z walut wirtualnych zauważymy, ze cena BTC wzrastała na przestrzeni ostatniego tygodnia o ponad 20% dzięki czemu rynek znów znalazł się w okolicy 10 tys. USD. Niestety, tam też już w miniony piątek ponownie pojawiła się reakcja podażowa. Mimo, iż nie doprowadziła ona do trwałego odrzucenia tej strefy, to trwające od tego czasu wzrosty były już o wiele spokojniejsze. Dziś o poranku znów obserwujemy przewagę podaży i jeżeli tylko psychologiczna bariera 10 tys. dolarów zostanie trwale odrzucona, cena BTC mogłaby osunąć się nawet w okolice 8 250 USD. 

Warto w tym miejscu zwrócić jednak uwagę, że gdyby do takich spadków doszło i jeżeli deprecjacja ta zatrzymałaby się w okolicy ubiegłotygodniowych dołków, wówczas moglibyśmy mówić o tworzącej się konsolidacji, co z czysto technicznego punktu widzenia zwiększałoby szanse na dalsze wzrosty w nieco dłuższym horyzoncie czasowym.

Okazuje się zatem, że mimo, iż na przestrzeni najbliższych dni cena BTC może zanotować spadki, to w dłuższej perspektywie nie wygląda to aż tak źle.

Analiza Techniczna Kryptowalut

Ethereum

W okolicy istotnej strefy oporu znajdują się także notowania Ethereum, którego cena wróciła w rejon 220 USD. Warto zwrócić uwagę, że tym razem poziom ten krzyżuje się także z pokonaną już jakiś czas temu linią tendencji wzrostowej. Mamy więc do czynienia z klasyczną konfluencją oporów, co z czysto technicznego punktu widzenia może determinować pojawienie się tu większej reakcji podażowej. Jeżeli tak się stanie i strefa ta zostanie trwale odrzucona, cena ETH mogłaby wrócić w okolice ubiegłotygodniowych spadków, bądź osunąć się nawet do 170 USD.

Z punktu widzenia klasycznej analizy technicznej, dopiero trwałe wybicie powyżej 220 USD mogłaby otworzyć drogę do większych wzrostów na tym rynku. Jako realne zasięgi dla dalszej aprecjacji moglibyśmy wówczas wskazywać okolice 250 USD, bądź nawet 285 USD.

Analiza Techniczna Kryptowalut

XRP

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że wskutek niezwykle dynamicznych spadków z 10 maja br. rynek pokonał horyzontalne wsparcie w wysokości 0,21 USD oraz linię tendencji wzrostowej będącą dolnym ograniczeniem kanału wzrostowego. Finalnie spadki te zatrzymały się dopiero w okolicy kolejnego wsparcia tj. 0,1780 USD.

Od kilku dni obserwujemy spokojną aprecjację XRP. Wskutek tych wzrostów rynek dotarł już w okolice ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu) i jeżeli tylko tam po raz kolejny pojawi się większa reakcja podażowa, niewykluczone, że na przestrzeni kolejnych dni dojdzie do ponownej wyprzedaży na tym rynku. 

Analiza Techniczna Kryptowalut

Bitcoin Cash

Spoglądając na notowania Bitcoin Casha zauważymy, że rynek od dłuższego czasu porusza się w trendzie horyzontalnym tworząc formację zwyżkującego trójkąta prostokątnego. W wyniku ostatnich spadków notowania odbiły się od horyzontalnego oporu w wysokości 272 USD i mierzenia 61,6% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego oraz 38,2% korekty z całego wcześniejszego ruchu spadkowego. Późniejsze spadki dotarły w okolicę linii tendencji wzrostowej będącą dolnym ograniczeniem w/w formacji, gdzie już przed tygodniem pojawiła się niewielka reakcja popytowa. Od tego czasu obserwujemy spokojne wzrosty i jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, cena BCH mogłaby wzrosnąć nawet w okolice 272 USD.

Warto przy tym pamiętać jednak, że choć formacje trójkątów są jednymi z popularniejszych przez co stosunkowo często możemy zauważyć je na wykresach, to niestety nie są one formacjami kierunkowymi. Oznacza to, że rynek z takiej formacji może wybić zarówno górą jak i dołem a o tym czy dany trójkąt jest formacją pro-wzrostową czy też pro-spadkową dowiadujemy się dopiero w momencie wybicia.

Analiza Techniczna Kryptowalut

Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że wskutek trwających od 13 marca br. spokojnych wzrostów cena LTC dotarła w okolice technicznego oporu w wysokości 49 USD i mierzenia 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego, gdzie już ponad tydzień temu pojawiła się większa reakcja podażowa. Mimo to, późniejsze spadki trwały stosunkowo krótko i od kilku dni znów obserwujemy wzrosty. 

Jeżeli tylko aprecjacja LTC będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet ponownego przetestowania okolic 49 USD. Dopóki strefa ta nie zostanie jednak trwale pokonana, wzrosty te mogłyby okazać się jedynie formą korekty, po zakończeniu której znów pojże pojawić się większy impuls spadkowy. 

Analiza Techniczna Kryptowalut

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 19 maja, 2020