fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 21 lipca 2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 21 lipca, 2020

Bitcoin

Spoglądając na notowania najstarszej z kryptowalut zauważymy że rynek porusza się od pewnego czasu w trendzie horyzontalnym tworząc formację trójkąta równoramiennego. Przez wzgląd na niemal pełne zwężenie i zmniejszającą się różnicę między linią tendencji spadkowej będącą górnym ograniczeniem a linią tendencji wzrostowej będącą dolnym ograniczeniem tej formacji, cena BTC utrzymywała się na przestrzeni ostatnich dni na względnie stabilnym poziomie nie wykazując przy tym żadnych większych ruchów wzrostowych ani spadkowych.

Warto przy tym zwrócić uwagę, na coraz większe zwężenie formacji trójkąta, co nieuchronnie przybliża nas do wybicia z tej formacji.

Należy przy tym pamiętać, że o ile formacje trójkątów są jednymi z bardziej popularnych, przez co na wykresach jesteśmy w stanie wyznaczać je stosunkowo regularnie, to jednak nie są to formacje kierunkowe. Mówiąc w prost, samo powstanie trójkąta nie determinuje kierunku późniejszego ruchu. Dopiero kierunek wybicia z formacji (górą bądź dołem) zwiększa prawdopodobieństwo na większe wzrosty (w przypadku wybicia górą) lub spadki (w przypadku wybicia dołem).

Gdyby rynek wybił z obecnej formacji górą, wówczas cena BTC mogłaby wzrosnąć w okolice 9450 USD, 9700 USD, 10000 USD, bądź nawet 10400 USD. Jeżeli jednak notowania wybiją z obecnego trójkąta dołem, wówczas cena BTC mogłaby osunąć się do 8900 USD, 8700 USD, bądź nawet 8500 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Ethereum

Spoglądając na notowania Ethereum zauważymy, że cena ETH już od końcówki maja br. porusza się w trendzie horyzontalnym między 218 USD a 250 USD. W wyniku ostatnich wzrostów rynek dotarł w okolice górnego ograniczenia tej formacji, gdzie już dwa tygodnie temu pojawiła się reakcja podażowa. Od tego czasu obserwowaliśmy spokojne. 

Warto zwrócić uwagę, że tendencja ta zatrzymała w okolicy poziomu, o którym pisałem już przed tygodniem. Mowa tu oczywiście o barierę w wysokości 232 dolarów i mierzeniu 50 korekty Fibonacciego z ostatniego ruchu wzrostowego. To właśnie tam w miniony weekend ponownie pojawiła się reakcja popytowa. Trwałe odrzucenie tej strefy mogłoby otworzyć drogę do ponownych wzrostów w okolice 250 USD, bądź nawet do 285 USD. 

analiza techniczna kryptowalut

XRP

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że wskutek niedawnych, dynamicznych wzrostów, cena XRP pokonała dwa horyzontalne opory w wysokości 0,18 USD oraz 0,1930 USD i dotarła aż do 0,2115 USD. Dopiero tam niemal dwa tygodnie temu pojawiła się reakcja podażowa. Od tego czasu obserwowaliśmy spokojną korektę spadkową, w wyniku której doszło już do re-testu ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia). Gdyby tylko strefa ta została trwale odrzucona, cena XRP mogłaby wzrosnąć w okolice 0,2270 USD, bądź nawet 0,2470 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Bitcoin Cash

Spoglądając na notowania Bitcoin Cash-a zauważymy, że rynek od dłuższego czasu porusza się w trendzie horyzontalnym między 205 a 272 USD. Wewnątrz tej konsolidacji doszło także w ostatnim czasie do powstania formacji równoległego kanału zniżkującego.

Warto zwrócić uwagę, że wskutek ostatnich wzrostów cena BCH dotarła do lokalnego oporu w wysokości 245 USD i linii tendencji spadkowej będącej górnym ograniczeniem kanału.

To właśnie tam pojawiła się reakcja podażowa, w wyniku której od kilkunastu dni ponownie obserwujemy spadki. Jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, cena BCH mogłaby osunąć się w okolice 205 USD, bądź nawet do dolnego ograniczenia kanału zniżkującego.

analiza techniczna kryptowalut

Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że rynek ten od dłuższego czasu porusza się w trendzie horyzontalnym między 39 a 49 USD. Wewnątrz tej konsolidacji jesteśmy w stanie wyznaczyć także lokalny opór w rejonie 45,50 USD. W wyniku ostatnich wzrostów rynek dotarł do tego poziomu. Tam jednak pojawiła się już reakcja podażowa i od pewnego czasu znów obserwujemy spadki. Jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, cena LTC mogłaby w najbliższym czasie ponownie osunąć się do 39 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 21 lipca, 2020