fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 23.06.2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca, 2020

Bitcoin

Spoglądając na notowania najstarszej z walut wirtualnych zauważymy, że cena BTC odbiła się w połowie czerwca br. od linii tendencji wzrostowej i horyzontalnego wsparcia w rejonie 9000 USD. Od tego czasu Bitcoin utrzymywał się na względnie stabilnym poziomie. W trakcie poniedziałkowej sesji pojawiła się jednak większa reakcja popytowa i jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania okolic 9 900 USD, bądź nawet 10 400 USD. Dopiero trwałe pokonanie tego drugiego poziomu mogłoby natomiast otworzyć drogę do większej aprecjacji.

analiza techniczna kryptowalut

Ethereum

Bardzo podobnie wygląda także obecna sytuacja na notowaniach Ethereum, którego cena również osunęła się w ostatnim czasie w okolice linii tendencji wzrostowej i horyzontalnego wsparcia w rejonie 218 USD. Warto przy tym zwrócić uwagę, że poziom ten zbiegał się ze złotą proporcją tj. mierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu wzrostowego. To właśnie tam już przed tygodniem pojawiła się reakcja popytowa.

Jeżeli zatem wzrosty będą kontynuowane, w najbliższym czasie oczekiwać moglibyśmy ponownego przetestowania oporu w wysokości 250 USD. Trwałe pokonanie tej strefy mogłoby natomiast otworzyć drogę do dalszej aprecjacji, dla której realnym zasięgiem wydawałyby się wówczas nawet okolice 285 USD.

analiza techniczna kryptowalut

XRP

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że rynek od kilku dni porusza się w trendzie horyzontalnym między 0,18 USD a 0,1930 USD. Biorąc pod uwagę, że konsolidacja ta jest swego rodzaju formą korekty po wcześniejszych spadkach, z każdym kolejnym dniem zwiększa się ryzyko potencjalnego wybicia z niej dołem. 

Gdyby cena XRP osunęła się poniżej 0,18 USD, wówczas należałoby przygotować się jednak na możliwość pogłębienia spadków. Realnym zasięgiem dla takiej deprecjacji mogłyby okazać się nawet okolice marcowych dołków tj. 0,13 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Bitcoin Cash

Spoglądając na notowania Bitcoin Casha zauważymy, że rynek od dłuższego czasu porusza się w trendzie horyzontalnym tworząc formację zwyżkującego trójkąta prostokątnego. W wyniku ostatnich spadków zapoczątkowanych odrzuceniem horyzontalnego oporu w wysokości 272 USD będącego górnym ograniczeniem tej formacji, rynek dotarł aż w okolice linii tendencji wzrostowej będącej dolnym ograniczeniem trójkąta, gdzie już wczoraj pojawiła się większa reakcja popytowa.Jeżeli tylko wsparcie to zostanie trwale odrzucone, cena BCH mogłaby w najbliższym czasie ponownie wzrosnąć w okolice 272 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że wskutek trwających od 13 marca br. spokojnych wzrostów cena LTC dotarła w okolice technicznego oporu w wysokości 49 USD i mierzenia 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego, gdzie już na początku maja br. pojawiła się większa reakcja podażowa. Mimo to, późniejsze spadki nie były w stanie wybić nowych, niższych dołków. Wręcz przeciwnie, od tego czasu rynek porusza się w klasycznym trendzie horyzontalnym.

Okazuje się więc, że mimo, iż rynek pokonał linię tendencji wzrostowej, to w dalszym ciągu nie musi to oznaczać zmiany nastawienia rynku. Biorąc jednak pod uwagę, że po raz ostatni rynek odbił się od górnego ograniczenia tej konsolidacji, niewykluczone, iż w najbliższym czasie spadki będą jeszcze kontynuowane i cena LTC osunie się do 39 USD. 

analiza techniczna kryptowalut

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca, 2020