fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 25 sierpnia 2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 25 sierpnia, 2020

Bitcoin

Spoglądając na notowania najstarszej z kryptowalut zauważymy, że cena BTC od pewnego czasu porusza się wewnątrz równoległego kanału wzrostowego. Ostatnie odrzucenie linii tendencji wzrostowej będacej dolnym ograniczeniem tej formacji nie przyczyniło się jednak do powstania większych wzrostów. 

Jeżeli zatem trwająca od soboty aprecjacja okaże się jedynie formą korekty i rynek wróci w okolice dolnego ograniczenia kanału, nie moglibyśmy wykluczyć pojawienia się tam większej reakcji podażowej. Trwałe pokonanie tego wsparcia mogłoby natomiast otworzyć drogę do dalszych spadków, dla których realnym zasięgiem wydają się nawet okolice 10 400 USD.

Okazuje się więc, że o ile w perspektywie długoterminowej obecna sytuacja w dalszym ciągu wygląda pro-wzrostowa, o tyle nie można wykluczyć, że w najbliższym czasie dojdzie tu do powstania nieco głębszej korekty spadkowej.

analiza techniczna kryptowalut

Ethereum

Spoglądając na notowania Ethereum zauważymy, że cena ETH wzrosła od marca br. o ponad 380 proc. (choć w skrajnym momencie zasięg aprecjacji wynosił ponad 400 proc.). Wskutek tak znacznych wzrostów, rynek pokonał kilka istotnych poziomów oporu. Najistotniejsza była jednak strefa między 360 – 400 USD. To właśnie dzięki pokonaniu tego poziomu cena ETH znalazła się bowiem na najwyższym poziomie od lipca 2018 roku.

W minionym tygodniu pojawiła się jednak pierwsza od kilku tygodni, większa reakcja podażowa. Póki co, cena ETH w dalszym ciągu znajduje się jednak w okolicy 400 USD, więc nie możemy stwierdzić ani, że poziom ten został trwale pokonany, ani, że rynek go odrzucił. 

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę zasięg oraz dynamikę niedawnych wzrostów, nie można wykluczyć możliwości powstania tu przynajmniej formy korekty spadkowej. Gdyby tak się stało, cena ETH mogłaby osunąć się nawet w okolice 300 USD.

Jeżeli jednak rynek utrzyma się powyżej 400 USD, wówczas oczekiwać moglibyśmy nawet dalszej aprecjacji, dla której realnymi zasięgami wydają się kolejno okolice 500 USD, 620 USD, bądź nawet 800 USD.

analiza techniczna kryptowalut

XRP

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że wskutek trwających od końcówki czerwca br. do początku sierpnia br., dynamicznych wzrostów, cena XRP pokonała kilka horyzontalnych oporów. Fakt ten sprawił, że znalazła się ona na najwyższym poziomie od połowy lutego br.

Od ponad trzech tygodni rynek ten porusza się jednak w trendzie horyzontalnym między 0,2780 USD a 0,32 USD. Obecnie testowane jest dolne ograniczenie tej formacji. Jeżeli tylko wsparcie to zostanie trwale odrzucone, wówczas oczekiwać moglibyśmy nawet ponownych wzrostów.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że z czysto technicznego punktu widzenia, konsolidacja jest formą korekty. Oznacza to, że statystycznie częściej rynek wybija z tego typu formacji w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. Uwzględniając, iż w tym konkretnym przypadku wcześniejszy impuls był wzrostowy, nie można wykluczyć, że (prędzej czy później) rynek wybije z obecnej konsolidacji górą, co mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów w okolice 0,34 USD, bądź nawet 0,37 USD.

Jeżeli jednak obecna konsolidacja okaże się swego rodzaju wyjątkiem od reguły i notowania wybiją jednak z niej dołem, wówczas należałoby się przygotować na możliwość spadków do 0,2470 USD, bądź nawet 0,2270 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Bitcoin Cash

Spoglądając na notowania Bitcoin Cash-a zauważymy, że wskutek niezwykle dynamicznych wzrostów z drugiej połowy lipca br., rynek nie tylko wybił góra z kanału spadkowego po czym pokonał też lokalny opór w wysokości 245 USD, lecz również pokonał niezwykle istotny opór w wysokości 272 USD. Bariera ta stanowiła bowiem górne ograniczenie trwającej od drugiej połowy marca br. konsolidacji, o której na przestrzeni ostatnich tygodni wspominałem już kilkukrotnie.

Wzrosty te zatrzymały się w okolicy 320 USD, gdzie 2 sierpnia br. pojawiła się niezwykle dynamiczna reakcja podażowa. Od tego czasu rynek porusza się w konsolidacji, której dolne ograniczenie stanowi ostatnio pokonany opór (teraz wsparcie) w wysokości 272 USD.

Jeżeli rynek wybije z obecnej konsolidacji górą, wówczas spodziewać moglibyśmy się dalszej aprecjacji BCH, dla której realnymi zasięgami wydają się okolice 367 USD, bądź nawet 495 USD. Jeśli jednak, notowania osunął się poniżej 272, wówczas należałoby się przygotować na możliwość ponownego przetestowania okolic 245 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że wskutek trwających od końcówki czerwca br. wzrostów rynek pokonał, horyzontalny opór w wysokości 50 USD po czym dotarł aż do 64 USD, co było najwyższą wyceną LTC od lutego br. 

W okolicy tego oporu, już w poprzednim tygodniu pojawiła się jednak silna reakcja podażowa. Jeżeli tylko strefa ta zostanie trwale odrzucona, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się powstania przynajmniej korekty spadkowej, dla której realnym zasięgiem wydają się okolice ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia), tj. 50 USD. 

analiza techniczna kryptowalut

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 25 sierpnia, 2020