fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 26.05.2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 26 maja, 2020

Bitcoin

Spoglądając na notowania najstarszej z walut wirtualnych zauważymy, że zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją, cena BTC po raz kolejny odrzuciła psychologiczną barierę 10 tys. USD i przez zdecydowaną większość minionego tygodnia obserwowaliśmy spadki. W wyniku tej deprecjacji doszło już do pokonania oraz późniejszego re-testu stref wsparcia (teraz oporu) w okolicy 9 310 USD oraz 8 950 USD.

Biorąc pod uwagę, że obecnie testowany poziom zbiega się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego, niewykluczone, że w jego okolicy również pojawi się reakcja podażowa. Gdyby tak się stało, cena BTC mogłaby osunąć się w okolice 8 515 USD, bądź nawet 8 250 USD.

Warto w tym miejscu zwrócić jednak uwagę, że gdyby do takich spadków doszło i jeżeli deprecjacja ta zatrzymałaby się w okolicy w.w poziomu, wówczas moglibyśmy mówić o tworzącej się konsolidacji, co z czysto technicznego punktu widzenia zwiększałoby szanse na dalsze wzrosty w nieco dłuższym horyzoncie czasowym.

Okazuje się zatem, że mimo, iż na przestrzeni najbliższych dni cena BTC może zanotować spadki, to w dłuższej perspektywie nie wygląda to aż tak źle.

analiza techniczna kryptowalut wykres btc

Ethereum

W okolicy istotnej strefy oporu znajdują się także notowania Ethereum, którego cena re-testuje obecnie ostatnio pokonane wsparcia (teraz opór) w wysokości 205.50 USD. Warto także zwrócić uwagę, że poziom ten zbiega się ze złotą proporcją tj. z mierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego ruchu spadkowego. Jeżeli tylko strefa ta zostanie trwale odrzucona, cena ETH mogłaby wrócić osunąć się nawet w okolice 192 USD.

Z punktu widzenia klasycznej analizy technicznej, dopiero trwałe wybicie powyżej 220 USD mogłaby otworzyć drogę do większych wzrostów na tym rynku. Jako realne zasięgi dla dalszej aprecjacji moglibyśmy wówczas wskazywać okolice 250 USD, bądź nawet 285 USD.

analiza techniczna kryptowalut wykres eth

XRP

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że wskutek niezwykle dynamicznych spadków z 10 maja br. rynek pokonał horyzontalne wsparcie w wysokości 0,2080 USD oraz linię tendencji wzrostowej będącą dolnym ograniczeniem kanału wzrostowego. Finalnie spadki te zatrzymały się dopiero w okolicy kolejnego wsparcia tj. 0,1780 USD.

W wyniku trwających od tego czasu, niezwykle spokojnych wzrostów doszło do re-testu ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu), gdzie już kilka dni temu ponownie pojawiła się reakcja podażowa. Jeżeli zatem tendencja spadkowa będzie kontynuowana, cena XRP mogłaby osunąć się w okolice poprzednich dołków, tj. 0,1780 USD, bądź nawet 0,13 USD.

analiza techniczna kryptowalut wykres xrp

Bitcoin Cash

Spoglądając na notowania Bitcoin Casha zauważymy, że rynek od dłuższego czasu poruszał się w trendzie horyzontalnym tworząc formację zwyżkującego trójkąta prostokątnego. W wyniku ostatnich spadków notowania pokonały jednak linię tendencji wzrostowej będącą dolnym ograniczeniem tej formacji co doprowadziło do wybicia z niej dołem. 

Jeżeli w najbliższym czasie nie pojawi się silna reakcja popytowa mogąca zanegować to wybicie, cena Bitcoin Casha mogłaby osunąć się nawet w okolice marcowych dołków, tj. 140 USD.

Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że wskutek trwających od 13 marca br. spokojnych wzrostów cena LTC dotarła w okolice technicznego oporu w wysokości 49 USD i mierzenia 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego, gdzie już na początku maja br. pojawiła się większa reakcja podażowa. 

W wyniku późniejszych spadków rynek pokonał linię tendencji wzrostowej po czym re-testował ją od dołu (jako opór). Tam również pojawiła się jednak reakcja podażowa i jeżeli tylko trwające od kilku dni spadki będą kontynuowane, cena LTC mogłaby osunąć się w okolice 39 USD, bądź nawet do 25 USD.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 26 maja, 2020