fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 28 lipca 2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 28 lipca, 2020

Bitcoin

Spoglądając na notowania najstarszej z kryptowalut zauważymy że rynek od dłuższego czasu poruszał się w trendzie horyzontalnym tworząc formację trójkąta równoramiennego.Tendencja ta trwała tak długo, że doszło do niemal pełnego zwężenia wspomnianej formacji. 

Dokładnie tydzień temu, w środę, 21 lipca br. pojawiła się większa reakcja popytowa, wskutek której rynek pokonał linię tendencji spadkowej będącej górnym ograniczeniem formacji trójkąta. Na przestrzeni kolejnych dni kurs BTC pokonał jeszcze kilka mniej istotnych poziomów oporu. Na szczególną uwagę zasługuje jednak wczorajsze wybicie powyżej 10 400 USD. Fakt ten sprawił, iż cena BTC znajduje się obecnie na najwyższym poziomie od połowy sierpnia 2019 r.

Cena Bitcoina znajduje się obecnie w okolicy technicznego oporu w wysokości 11 000 USD. Jego odrzucenie mogłoby otworzyć drogę do powstania przynajmniej korekty spadkowej, dla której realnym zasięgiem wydają się okolice ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia), tj. 10 400 USD.

Jeżeli jednak obecnie testowana strefa zostanie pokonana, wówczas cena BTC mogłaby wzrosnąć do 12 000 USD, bądź nawet 13 000 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Za dalszą aprecjacją ceny BTC świadczyć może także fakt, iż wskutek ostatnich wzrostów rynek pokonał linię tendencji spadkowej wyznaczoną na podstawie wierzchołków z grudnia 2017 r. i czerwca 2019 r. Jest to pierwsze w historii pokonanie tego oporu i jednocześnie wybicie górą z trwającej od lipca 2017 r. formacji trójkąta równoramiennego, której układ bardzo dokładnie widać na interwale tygodniowym.

analiza techniczna kryptowalut

Ethereum

Spoglądając na notowania Ethereum zauważymy, że cena ETH już od końcówki maja br. poruszała się w trendzie horyzontalnym między 218 USD a 250 USD. W wyniku ostatnich, niezwykle dynamicznych wzrostów rynek wybił jednak górą z tej formacji, co w naturalny sposób otworzyło drogę do dalszej aprecjacji. Ta nie zatrzymała się jednak w okolicy kolejnego oporu. Bariera 285 USD również została bowiem pokonana, w efekcie czego cena ETH znajduje się obecnie na najwyższym poziomie od czerwca 2019 roku.

Biorąc pod uwagę istnienie zasady zmiany biegunów wspomnieć należy, ze jeżeli tylko w najbliższym czasie wzrosty dobiegną końca i na rynku pojawi się większa reakcja podażowa, potencjalna korekta spadkowa mogłaby doprowadzić do re-test przynajmniej jednego z dwóch ostatnio pokonanych poziomów oporu (teraz wsparcia) w wysokości 285 USD, bądź nawet 250 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Niemniej jednak, jeżeli tylko wzrosty będą kontynuowane, cena ETH mogłaby dotrzeć nawet w okolice 360-400 USD. To właśnie tam znajduje się bowiem kolejna, istotna strefa oporu.

analiza techniczna kryptowalut

XRP

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że wskutek niedawnych, dynamicznych wzrostów, cena XRP pokonała kolejny horyzontalny opór w wysokości 0,2115 USD i dotarła aż do 0,2270 USD. Dopiero tam, dziś o poranku pojawiła się niewielka reakcja podażowa. Jeżeli tylko strefa ta zostanie odrzucona, cena XRP mogłaby osunąć się w okolice ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia).

Nawet jeżeli tak się jednak stanie, niewykluczone, że w okolicy tego poziomu znów pojawi się reakcja popytowa i rynek wróci do wzrostów. Gdyby tak się stało, cena XRP mogłaby docelowo wzrosnąć nawet w okolice 0.2470 USD. 

analiza techniczna kryptowalut

Bitcoin Cash

Spoglądając na notowania Bitcoin Cash-a zauważymy, że rynek od dłuższego czasu porusza się w trendzie horyzontalnym między 205 a 272 USD. Wewnątrz tej konsolidacji doszło także w ostatnim czasie do powstania formacji równoległego kanału zniżkującego, z którego to jednak rynek wybił już w ostatnim czasie górą. Wskutek tych wzrostów doszło także do wybicia lokalnego oporu w rejonie 245 USD.

Zgodnie z zachowaniem zmiany biegunów, jeżeli tylko obecnie testowany opór w wysokości 272 USD zostanie odrzucony, cena BCH mogłaby osunąć się w okolice ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia), tj. 245 USD. Tam oczekiwać moglibyśmy jednak ponownego pojawienia się reakcji popytowej i powrotu do wzrostów.

Scenariusz bardziej optymistyczny zakładać może jednak bezpośrednie pokonanie bariery 272 USD już w najbliższym czasie. Gdyby tak się stało, cena BCH mogłaby docelowo wzrosnąć w okolice 306 USD, bądź nawet 367 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że rynek ten od dłuższego czasu poruszał się w trendzie horyzontalnym między 39 a 49 USD. Wewnątrz tej konsolidacji byliśmy także w stanie wyznaczyć także lokalny poziom w rejonie 45,50 USD. W wyniku ostatnich wzrostów rynek pokonał jednak oba te opory, dzięki czemu wybił górą z konsolidacji i znalazł się na najwyższym poziomie od pierwszej połowy marca br.

Jeżeli tylko tendencja wzrostowa będzie kontynuowana, cena LTC mogłaby w najbliższym czasie wzrosnąć nawet do 64 USD. To właśnie tam znajduje się bowiem kolejna, istotna strefa oporu.

analiza techniczna kryptowalut

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 28 lipca, 2020