fbpx

Analiza Techniczna Kryptowalut – 30.06.2020

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca, 2020

Bitcoin

Spoglądając na notowania najstarszej z kryptowalut zauważymy że rynek osunął się w ostatnim czasie aż w okolice linii tendencji wzrostowej i horyzontalnego wsparcia w wysokości 8950 dolarów, gdzie już pod koniec minionego tygodnia pojawiła się pierwsza, niewielka reakcja pobytowa. Trwające od tego czasu wzrosty sprawiły, że cena BTC dotarła w okolice dość istotnego, horyzontalnego oporu w wysokości 9225 dolarów. Biorąc jednak pod uwagę, że poziom ten zbiega się z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego, niewykluczone, że w jego okolicy znów pojawi się reakcja podażowa. Gdyby tak się stało, cena Bitcoina mogłaby w najbliższym czasie ponownie przetestować okolice linii tendencji wzrostowej. Jej trwałe pokonanie mogłoby natomiast otworzyć drogę do dalszych spadków, dla których realnym zasięgiem wydaje się nawet w rejon 8500 dolarów.

Jeżeli jednak obecnie testowany opór w wysokości 9225 dolarów zostanie w jakiś sposób pokonany, wówczas cena BTC mogłaby wzrosnąć w okolice 9800 dolarów, bądź nawet 10400 dolarów. Póki co, bardziej prawdopodobny wydaje się jednak scenariusz pro-spadkowy zakładający ponowne przetestowanie linii tendencji wzrostowej.

analiza techniczna kryptowalut

Ethereum

Spoglądając na notowania Ethereum zauważymy, że cena ETH od pewnego czasu porusza się w trendzie horyzontalnym pomiędzy wsparciem w wysokości 218 USD a oporem w rejonie 250 USD. Wskutek ostatnich spadków spowodowanych odrzuceniem tego drugiego, rynek pokonał linię tendencji wzrostowej i dotarł aż do wsparcia będącego dolnym ograniczeniem tej konsolidacji. Biorąc pod uwagę, że poziom ten zbiega się ze złotą proporcją tj. mierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego ruchu wzrostowego, nie dziwi reakcja popytowa, która się tam pojawiła. Trwałe odrzucenie tej strefy mogłoby otworzyć drogę do ponownych wzrostów nawet w okolice 250 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Warto przy tym zwrócić jednak uwagę, że wzrosty te zatrzymały się póki co w okolicy lokalnego oporu w wysokości 228 USD. Biorąc pod uwagę, że poziom ten zbiega się z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego, nie można wykluczyć, że już tu pojawi się jakaś reakcja podażowa. Jeżeli tak się stanie, cena ETH mogłaby w najbliższym czasie ponownie osunąć się przynajmniej do 218 USD. Jeżeli jednak i to wsparcie zostałoby pokonane, wówczas należałoby się przygotować nawet na możliwość nieco większych spadków.

analiza techniczna kryptowalut

XRP

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją rynek wybił w ostatnim czasie poniżej horyzontalnego wsparcia (teraz oporu) w wysokości 0,18 USD. Wskutek niedzielnych i poniedziałkowych, stosunkowo spokojnych wzrostów doszło już do re-testu tego poziomu. Jeżeli tylko w jego okolicy pojawi się kolejna reakcja podażowa, w najbliższym czasie oczekiwać moglibyśmy nawet dalszej deprecjacji XRP, dla której realnymi zasięgami wydają się okolice 0,1650 USD, bądź nawet 0,13 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Bitcoin Cash

Spoglądając na notowania Bitcoin Cash-a zauważymy, że rynek od dłuższego czasu poruszał się w trendzie horyzontalnym tworząc formację zwyżkującego trójkąta prostokątnego. Niestety, w wyniku ostatnich spadków rynek pokonał linię tendencji wzrostowej będącą dolnym ograniczeniem tejże formacji. Spadki zatrzymały się dopiero w okolicy 200 USD. 

Nawet jeżeli trwające od sobotniego popołudnia wzrosty będą kontynuowane, w najbliższym czasie oczekiwać moglibyśmy jedynie re-testu pokonanej w minionym tygodniu, linii tendencji wzrostowej. Jeżeli jednak w okolicy tego oporu ponownie pojawi się reakcja podażowa, cena BCH mogłaby osunąć się do znacznie niższych poziomów. 

Okazuje się więc, że potencjał wzrostowy na notowaniach Bitcoin Cash-a pozostaje w najbliższym czasie dość mocno ograniczony.

analiza techniczna kryptowalut

Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że wskutek trwających od 13 marca br. spokojnych wzrostów cena LTC dotarła w okolice technicznego oporu w wysokości 49 dolarów i mierzenia 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego, gdzie już na początku maja br. pojawiła się większa reakcja podażowa. Mimo to, późniejsze spadki nie były w stanie wybić nowych, niższych dołków. Wręcz przeciwnie, od tego czasu rynek porusza się w klasycznym trendzie horyzontalnym.

Zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją, cena LTC osunęła się w ostatnim czasie w okolice 39 dolarów, gdzie już w sobotę popołudniu pojawiła się niewielka reakcja popytowa. Trwałe odrzucenie tego wsparcia mogłoby otworzyć drogę do ponownych wzrostów nawet w okolice 49 dolarów.

Warto przy tym zwrócić jednak uwagę, że obserwowane od kilku dni wzrosty są jedynie symboliczne co świadczy o stosunkowo niedużej presji popytowej. Uwzględniając do tego silną korelację z cena BTC i innymi kryptowalutami, rośnie prawdopodobieństwo pojawienia się tu w najbliższym czasie presji podażowej. Jeżeli w jej skutek doszłoby do trwałego pokonania wsparcia w wysokości 39 dolarów, cena LTC mogłaby w następstwie osunąć się nawet w okolice 22,50 USD.

analiza techniczna kryptowalut

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca, 2020