fbpx

Bitcoin może spaść do 3 tys. USD!

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 17 marca, 2020

Cena BTC może spaść nawet do 3 tys. USD

Spoglądając na notowania najstarszej z walut wirtualnych zauważymy, że cena Bitcoina osunęła się na przestrzeni minionego miesiąca o ponad 63% za okolic 10 500 USD do 3 850 USD. W skutek tej deprecjacji rynek pokonał techniczne wsparcie w wysokości 6 550 USD przez co znalazł się na najniższym poziomie od marca 2019 roku.

Spadki te zatrzymały się dopiero w okolicy kolejnego technicznego wsparcia tj. 4 200 USD, gdzie już w miniony piątek pojawiła się większa reakcja popytowa. Mimo to, od kilku dni cena BTC stabilizuje się w okolicy 5 tys. dolarów.

Niemniej jednak, jeżeli tylko obecnie testowane wsparcie zostanie trwale odrzucone, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się powstania przynajmniej korekty wzrostowej, dla której realnym zasięgiem wydają się okolice ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu) tj. 6 550 USD.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że poziom ten zbiega się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego z ostatniego impulsu spadkowego oraz 38.2% korekty z całego wcześniejszego ruchu spadkowego. Fakt ten sprawia, że nawet jeżeli wzrosty tam dotrą, na rynku znów mogłaby pojawić się większa reakcja podażowa.

Należy w tym miejscu wspomnieć także, że obecnie panującym na rynku trendem jest trend spadkowy, a wspomniana wyżej korekta wzrostowa jest scenariuszem jedynie hipotetycznym. Równie prawdopodobne wydaje się bowiem, że za korektę zostanie uznana jedynie trwająca od kilku dni konsolidacja, po zakończeniu której cena BTC zamiast wzrosnąć do 6 550 USD, ostatecznie mogłaby osunąć się do 4 200 USD, bądź nawet 3 tys. dolarów.

Cena ETH spadła o 69%

Cena Ethereum osunęła się na przestrzeni ostatniego miesiąca o niemal 200 dolarów, co stanowi blisko 69%. Fakt ten sprawił, że cena ETH znalazła się na najniższym poziomie od grudnia 2018 roku. Dopiero w okolicy 105 USD w miniony piątek pojawiła się reakcja popytowa. Mimo to, od niedzieli znów obserwujemy spadki. Jeżeli zatem obecnie testowane wsparcie zostanie jednak pokonane, cena ETH mogłaby finalnie osunąć się w okolice 83 USD, bądź nawet 54 dolarów.

Warto także wspomnieć, że z czysto technicznego punktu widzenia obecnie panującym na rynku trendem jest tendencja spadkowa. Oznacza to, że nawet jeżeli w najbliższym czasie pojawi się tu większa reakcja popytowa, pierwsze wzrosty moglibyśmy traktować jedynie jako formę korekty, dla której realnym zasięgiem wydają się okolice 158.50 USD.

Bitcoin Cash odpoczywa przed dalszymi spadkami

Cena Bitcoin Casha osunęła się w ostatnim czasie o ponad 355 dolarów, co stanowi niemal 72%. Warto zwrócić uwagę, że wskutek tej deprecjacji rynek pokonał kilka horyzontalnych poziomów wsparcia (370 USD, 306 USD), ponownie znalazł się wewnątrz kanału spadkowego i dotarł aż w okolice dolnego ograniczenia tej formacji, gdzie w miniony piątek pojawiła się reakcja popytowa.

Mimo to, trwające od kilku dni wzrosty są niezwykle spokojne, co sprawia, że z czysto technicznego punktu widzenia przypominają one jedynie formę korekty, po zakończeniu której spodziewać moglibyśmy się nawet dalszej deprecjacji. Jeżeli tak się stanie, cena BCH mogłaby finalnie osunąć się w okolice 107 USD, bądź nawet 73 USD.

Cena LTC spadnie do 22.50 USD?

Cena Litecoina osunęła się w ostatnim czasie o niemal 60 dolarów, co stanowi ponad 70%. Fakt ten sprawił, że cyfrowe srebro znalazło się na najniższym poziomie od grudnia 2018 roku. Od kilku dni obserwujemy niewielką konsolidację i jeżeli tylko tendencja ta okaże się formą korekty, po jej zakończeniu cena LTC mogłaby osunąć się nawet w okolice 22.50 USD.

Lisk łapie oddech

Cena Liska przeżywa w ostatnim czasie istny rollercoaster. Najpierw wzrosła ona bowiem o ponad 525%, by następnie spaść o niemal 82%. W wyniku tej deprecjacji rynek pokonał kilka technicznych wsparć w wysokości 1.62 USD i 1.03 USD, po czy dotarł w okolice 0.65USD, gdzie w miniony piątek pojawiła się reakcja popytowa.

Od kilku dni obserwujemy spokojne wzrosty i jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, cena LSK mogłaby wzrosnąć w okolice ostatnio pokonanego wsparcia(teraz oporu) tj. 1.03 USD. Jeżeli tam jednak znów pojawi się reakcja podażowa, wzrosty te mogłyby okazać się jedynie formą korekty, po zakończeniu której rozpocznie się kolejny impuls spadkowy.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 17 marca, 2020