fbpx

Bitcoin nie jest Safe Haven? Cena BTC spada również w czasie kryzysu!

Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 10 marca, 2020

Bitcoin

nie może zaliczyć ostatnich dni do udanych. Tylko od soboty cena BTC osunęła się bowiem o ponad 1500 USD powiększając tym samym trwające od połowy lutego br. spadki do niemal 2900 USD, co stanowi ponad 27%.

Warto zwrócić uwagę, że wskutek tej deprecjacji rynek pokonał kilka lokalnych poziomów wsparcia (9550 USD, 9150 USD oraz 7800 USD) i dotarł aż w okolice 7800 USD, gdzie wczoraj pojawiła się niewielka reakcja popytowa. Jeżeli tylko wsparcie to zostanie odrzucone, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się powstania korekty wzrostowej.

W nieco szerszym horyzoncie czasowym, obecna sytuacja na notowaniach BTC nie wygląda jednak zbyt optymistycznie i nie wykluczone, że cena najstarszej z walut wirtualnych osunie się docelowo nawet do 6550 USD.

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, iż Bitcoin, który zdaniem wielu miał być swego rodzaju bezpieczną przystanią (aktywem safe haven) w czasach kryzysu, dziwnym trafem nie zyskuje w otoczeniu globalnej paniki spowodowanej epidemią koronawirusa. Czyżby zatem inwestorzy w dalszym ciągu postrzegali kryptowaluty jako inwestycje podwyższonego ryzyka, od których trzeba trzymać się z daleka podczas kryzysu?

Ethereum

Cena Ethereum spadła na przestrzeni ostatnich dni o ponad 23% powiększając tym samym trwająca od drugiej połowy lutego br. deprecjacją do ponad 33%. W skutek tych spadków rynek pokonał techniczne wsparcia w wysokości 248.50 USD oraz 215 USD i dotarł aż w okolice 195 USD. Gdyby tylko strefa ta została odrzucona, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się powstania przynajmniej korekty wzrostowej, dla której realnym zasięgiem wydaje się rejon ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu) tj. 215 dolarów. Biorąc jednak pod uwagę, że strefa ta zbiega się z mierzeniem 38.2% korekty Fibonacciego, niewykluczone, że tam znów pojawi się reakcja podażowa. W nieco szerszym horyzoncie czasowym wciąż moglibyśmy zatem spodziewać się deprecjacji ETH, dla której realnymi zasięgami wydają się okolice 179 USD, bądź nawet 158.50 USD.

XRP

Spoglądając na notowania XRP zauważymy, że wskutek trwających od połowy lutego br. spadków, cena XRP osunęła się o niemal 43%. Fakt ten sprawił, że kurs ponownie znalazł się wewnątrz trwającego od dłuższego czasu kanału spadkowego. Późniejsze spadki doprowadziły także do pokonania technicznych poziomów wsparcia w wysokości 0.2670 USD oraz 0.2450 USD. W chwili pisania tego artykułu cena XRP oscyluje w okolicy 0.20 USD. Jeżeli tylko poziom ten również zostanie pokonany, notowania mogłyby osunąć się w okolice dolnego ograniczenia kanału spadkowego tj. 0.1470 USD.

Bitcoin Cash

Cena Bitcoin Casha osunęła się na przestrzeni ostatnich dni o niemal 29% powiększając tym samym trwające od połowy lutego br. spadki do ponad 49%. W tym czasie notowania pokonały horyzontalne wsparcia w wysokości 370 USD oraz 306 USD i dotarły aż w okolice pokonanej już jakiś czas temu linii tendencji spadkowej będącej górnym ograniczeniem wcześniejszego kanału, gdzie wczoraj pojawiła się reakcja popytowa. Trwałe odrzucenie obecnie testowanego wsparcia mogłoby otworzyć drogę do powstania przynajmniej korekty wzrostowej, dla której realnym zasięgiem wydają się okolice ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu), tj. 306 USD. Biorąc jednak pod uwagę, że strefa ta zbiega się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego, niewykluczone, że tam znów pojawi się reakcja podażowa.

W nieco szerszym horyzoncie czasowym wciąż moglibyśmy zatem spodziewać się deprecjacji BCH, dla której realnymi zasięgami wydają się okolice 175 USD, bądź nawet rejon dolnego ograniczenia kanału spadkowego.

Lisk

Cena liska przezywa w ostatnim czasie istny rollercoaster. Najpierw wzrosła ona bowiem o ponad 525%, by następnie spaść o ponad 63%. W wyniku tej deprecjacji rynek pokonał techniczne wsparcie w wysokości 1.62 USD i dotarł aż do 1.03 USD. Warto zwrócić uwagę, że jest to niezwykle istotna strefa, która jako wsparcie testowana była już w grudniu 2018 roku. Jeżeli jednak i ten poziom zostanie pokonany, cena LSK mogłaby docelowo osunąć się nawet w okolice 0.83 USD, 0.65 USD, bądź 0.45 USD.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
Wykresław
Dodane przez Wykresław
Ostatnia aktualizacja: 10 marca, 2020