fbpx

Formacje liniowe – Formacje odwrócenia trendu, cz. 1

Coinquista
Dodane przez Coinquista
Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia, 2020

Tydzień temu wprowadziliśmy Was w świat nieco bardziej zaawansowanej analizy technicznej na giełdzie, a dziś cofniemy się o parę kroków. Przedstawimy Wam formacje, które często traktowane są jako matematyczna reguła przewidująca przyszłość trendów.

Czym są formacje liniowe?

Formacje liniowe to graficzne przedstawienie zmian, jakie mogą nastąpić w trendzie. Nałożone na wykres przypominają figury geometryczne złożone z kilku linii (stąd też ich nazwa), a ich działanie najłatwiej sobie wyobrazić jako odbijającą się piłeczkę pingpongową. W tym przykładzie piłeczka miałaby zająć miejsce ostatniej wartości aktywu, który został przedstawiony na wykresie, a odbija się wewnątrz „pudełka” o określonym kształcie.

Formacje liniowe dzielą się na dwie główne grupy:
– formacje odwrócenia trendu,
– formacje kontynuacji trendu.

Formacja głowa i ramiona (RGR) i odwrócona formacja głowa i ramiona (oRGR)

Formacja RGR jest jedną z klasycznych formacji analizy technicznej. Ta struktura cenowa przedstawia odwrócenie się trendu wzrostowego i składa się z trzech wyraźnych maksimów ukształtowanych na jego szczycie. Wyglądem najbardziej przypominają górski pejzaż – lewy i prawy szczyt (lewe i prawe ramię) są wyraźnie niżej usytuowane niż szczyt środkowy, będący maksimum ceny (głową).

Na podstawie dwóch najniższych cen pomiędzy głowami formacji wyznacza się linię wsparcia. Jeśli wartość spadnie poniżej niej, jest to sygnał uważany za moment, kiedy należy sprzedać akcję.

oRGR jest bardzo podobną formacją do RGR. W tym przypadku głowa formacji znajduje się najniżej, a ona sama przedstawia odwrócenie trendu zniżkowego. Przekroczenie utworzonej linii od najwyższych punktów jest sygnałem wybicia się ceny.

Formacja podwójnego szczytu i formacja podwójnego dna

Formacja podwójnego szczytu zwana jest też formacją M. Wyznacza się ją na podstawie dwóch maksimów usytuowanych na tym samym poziomie. Od minimum między nimi tworzy się poziomą linię. Jeśli wartość spadnie poniżej – jest to sygnał trendu spadkowego.

Formacja podwójnego dna przypomina literę W. Podobnie jak przy formacji M, tworzy się ją od dwóch minimów cenowych. Linia jest wyznaczona od maksimum między nimi, a jego przekroczenie jest sygnałem kupna i odwrócenia trendu na zwyżkowy.

Formacja spodka

Jest to jedna z najtrudniejszych do wyznaczenia formacji. Swym wyglądem przypomina soczewkę, która tworzy się od jednego maksimum cenowego do drugiego, na podstawie powtarzającego się poziomu. Pomiędzy znajdują się szczyty cenowe, lecz niższe niż dwa krańcowe, które sprawiają, że formacja robi się wklęsła. Jeśli wartość powróci do poziomu pierwszego szczytu, najpewniej mamy do czynienia z odwróceniem trendu.

Coinquista
Dodane przez Coinquista
Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia, 2020