fbpx

Formacje liniowe – Formacje odwrócenia trendu, cz. 2

Coinquista
Dodane przez Coinquista
Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia, 2020

Tydzień temu zaprezentowaliśmy Wam kilka pierwszych formacji liniowych, należących do formacji odwrócenia trendu. Dziś przyszedł czas na kolejne, równie ważne z punktu widzenia analizy.

Formacja V

Formacja V zaczyna się od gwałtownego i mocnego spadku, po czym następuje jej równie gwałtowny zwrot i odbicie, co najczęściej jest skutkiem pojawienia się niespodziewanych wieści. Nazwana jest tak od kształtu, który przypomina literę V. Trudność w ustaleniu tej formacji polega na tym, że powstaje bez żadnego okresu przejściowego. Bardzo ciężko jest ją uchwycić przed jej powstaniem, a jedynym zwiastunek sygnalizującym zwrot na rynku może być bardzo duży wolumen lub formacja świecowa.

Formacja diamentu

Diament jest wyjątkową formacją, ponieważ może być zarówno informacją o odwróceniu trendu, jak również o jego kontynuacji. Kształtem przypomina romb, a jego wolumen rośnie wraz ze wzrostem zakresów ceny (najwyższy powinien znajdować się w jego najwyższym punkcie), by zmaleć wraz ze zmniejszaniem się zakresów. Następnie wzrost nastąpi dopiero po wybiciu się z formacji. Dopiero kierunek wybicia mówi, czy mamy do czynienia z odwróceniem, czy kontynuacją.

Jest to formacja pojawiająca się niezwykle rzadko, a jej wyznaczenie – podobnie do formacji V – nastąpić może dopiero po wykształceniu się obu trójkątów, z których jest zbudowany. Wielkość ruchu po wybiciu powinna wynieść przynajmniej tyle samo, ile wynosi wysokość formacji.

Trójkąt symetryczny

Ta formacja najczęściej zapowiada kontynuację wcześniejszego ruchu, niż jego odwrócenie. Formację wyznaczają dwie zbieżne linie, poprowadzone poprzez dwa maksima i dwa minima. Po ustaleniu czterech punktów i skrzyżowaniu się na ich przedłużeniu, możemy mówić o tej formacji.

W jej obrębie wolumen najczęściej wskazuje tendencję spadkową. Bardzo często w obrębie trójkąta występuje aż sześć punktów zwrotnych przed wybiciem, a sygnał kupna generowany jest po wybiciu się przez krawędź wyznaczoną na podstawie maksimów. Nierzadko po wybiciu następuje ruch korekcyjny. Sygnał sprzedaży generowany jest po przekroczeniu linii wyznaczonej przez minima.

Wybicie z tej formacji powinno nastąpić w granicach 50-25% przed jego końcem, licząc od pierwszego punktu zwrotnego. Wybicie w innym momencie często jest ruchem fałszywym. Wielkość wzrostu lub spadku powinna być co najmniej równa wysokości formacji w drugim punkcie zwrotnym, a bardzo często poziom wyznaczony przez wierzchołek trójkąta stanowi silne wsparcie lub opór.

Trójkąt zwyżkujący i zniżkujący

Obie formacje wyznaczone są na podobieństwo trójkąta prostokątnego. W przypadku trójkąta zwyżkującego, jego pozioma linia oparta jest na maksimach cenowych, w przypadku zniżkującego – na jego minimach. Druga linia znajduje się pod kątem i pokazuje kierunek, w którym przemieszczają się minima – w zależności od formacji zwiastują one wybicie wzrostowe lub spadkowe.

Podobnie jak w trójkącie symetrycznym, wolumen obrotów powinien maleć. Całość wyznaczyć można dopiero po ustawieniu dwóch maksimów lub minimów na tym samym poziomie. Wybicie z trójkąta powinno nastąpić nie później niż 25% przed jego końcem, a późniejsze często jest ruchem fałszywym. Wielkość cen powinna być co najmniej równa w drugim punkcie zwrotnym, a poziom wyznaczony przez poziomą krawędź po wybiciu stanowi o silnym wsparciu lub oporze.

Formacja prostokąta

Jest to ostatnia formacja, która zapowiadać może odwrócenie wcześniejszego trendu, choć najczęściej zapowiada jego kontynuację. Formację wyznaczają dwie równoległe linie poziome, poprowadzone poprzez dwa maksima oraz dwa minima. Podobnie jak w trójkątach – w obrębie formacji wolumen obrotów powinien wykazywać tendencję spadkową. Często w prostokącie występuje dokładnie sześć punktów zwrotnych przed wybiciem.

Mamy nadzieję, że uzbrojeni w wiedzę o analizie technicznej na podstawie formacji liniowych lepiej zrozumiecie funkcjonowanie rynku. Dużo rzeczy wyznaczyć można na podstawie prostych matematycznych układów, a przewidywanie trendów – jak już wcześniej ustaliliśmy – jest kluczem do sukcesów inwestycyjnych.

Coinquista
Dodane przez Coinquista
Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia, 2020