fbpx

Narzędzia giełdowe – jak skutecznie korzystać? Formacje kontynuacji trendu

Coinquista
Dodane przez Coinquista
Ostatnia aktualizacja: 17 września, 2020

Wiecie już, że można z większym lub mniejszym powodzeniem przewidzieć odwrócenie trendu. Tym razem powiemy sobie o dwóch formacjach, które z dość wysokim prawdopodobieństwem świadczą o jego kontynuacji. Omawiane formacje to flaga i chorągiewka.

Flaga

Flaga jest jedną z najbardziej “pewnych” formacji i najczęściej kształtuje się na przestrzeni trzech lub czterech tygodni. Występuje po bardzo szybki, czasem prawie pionowym ruchu cen. Istnieją dwie rodzaje flagi – flaga z dojściem od dołu i flaga z dojściem od góry.

Jednym z sygnałów kształtowania się flag jest wolumen obrotów, który wyraźnie maleje. Jej zasięg po wybiciu z formacji przeważnie jest co najmniej równy wielkości zmiany dojścia do niej, a mierzony jest od punktu charakterystycznego, na przykład wybicia z poprzedniej formacji lub przebicia poziomu oporu. Wzorowo poprowadzona flaga zapowiada kontynuację trendu z prawdopodobieństwem aż 90%.

Aby skonstruować flagę na wykresie, należy poprowadzić dwie równoległe linie – jedną wzdłuż najwyższych punktów, drugą od najniższych. Aby mieć pewność, że mamy do czynienia z flagą, powinny być to przynajmniej trzy szczyty i trzy dołki. Jeśli równoległe linie kierują się ku dołowi, możemy mówić o fladze z dojściem od dołu, a jej ruch będzie kontynuował trend zwyżkujący. Jeśli linie kierują się ku górze, jest to flaga z dojściem od góry, zwiastująca dalszy trend zniżkujący. Formacje flagi trwające dłużej niż trzy tygodnie stają się podejrzane i mogą oznaczać, że trend się odwróci. Podczas wybicia w górę wolumen obrotów powinien wyraźnie wzrosnąć.

Chorągiewka

Chorągiewka jest bardzo podobną formacją do flagi. Również kształtuje się na przestrzeni trzech lub czterech tygodni i występuje po szybkich ruchu cen. Sam kształt formacji przypomina klin zwrócony kątem ostrym w prawo.

W przeciwieństwie do chorągiewki, tutaj ceny nie odbijają się od linii równoległych, lecz z czasem ich zmiana jest coraz mniejsza. Skuteczność tej formacji również waha się ok. 90%, a jeśli po trzech tygodniach wartość nie wybije się z formacji – znaczy to, że mamy do czynienia z fałszywym sygnałem.

Coinquista
Dodane przez Coinquista
Ostatnia aktualizacja: 17 września, 2020