fbpx

Narzędzia giełdowe – jak skutecznie korzystać? Wskaźniki

Coinquista
Dodane przez Coinquista
Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia, 2020

Wskaźniki to jedne z najprzydatniejszych narzędzi podczas analizy technicznej. Dzięki swojej wysokiej skuteczności są też bardzo popularne wśród traderów. Ale czym w ogóle są? Jak je zrozumieć? Zapraszamy do kolejnej lekcji.

Krzywa MACD

Moving Average Convergence/Divergence to wskaźnik trendu stworzony w 1979 przez analityka Gerarda Appela. Wizualizuje się go w postaci dwóch krzywych: MACD oraz linii sygnału. Linia MACD generowana jest na podstawie różnicy dwóch średnich kroczących, jednej zazwyczaj ustawionej na 26 ostatnich notowań, drugiej na podstawie 12. Linia sygnału powstaje zaś na podstawie średniej kroczącej z ostatnich 9 notowań. Dzięki nałożeniu ich na jeden wykres, powstają przecięcia informujące o prawdopodobnych kolejnych ruchach rynku.

MACD najskuteczniejszy jest przy zastosowaniu go w inwestycjach długoterminowych. Sygnały kupna (K) i sprzedaży (S) powstają, gdy linia MACD oraz linia sygnału przecinają się. K powstaje w momencie, gdy MACD przebija od dołu niemalejącą linię sygnału. S powstaje, gdy MACD przebija od góry nierosnącą linię sygnału. O stanie wykupienia rynku informuje nas sytuacja, gdy obie linie są wysoko ponad linią zero; stan wyprzedania – daleko poniżej.

Na wskaźniku bardzo łatwo można zauważyć również dwie zależności pomiędzy MACD a linią sygnału:
– negatywna dywergencja: gdy linie znajdują się w stanie wykupienia i zaczynają słabnąć przy dalej rosnących cenach – w wielu przypadkach może być to informacja, że rynek zbliża się do szczytu cenowego;
– pozytywna dywergencja: gdy linie znajdują się w stanie wyprzedania i zaczynają rosnąć wyprzedzając ceny – taka sytuacja często informuje o tworzeniu się dna cenowego.

Wskaźnik siły względnej

Relative Strength Index to oscylator (układ wykonujący drgania), który określa siłę trendu. Wynaleziony przez J. Wellesa Wildera i przedstawiony w czasopiśmie Commodities w 1978 roku. Jest ważoną średnią ruchomą, przyjmującą wartości od 0 do 100.

Wzór na RSI jest prosty:

RSI = 100 – 100/(1+RS), przy czym RS = (a/b)

a – średnia wartość wzrostu cen zamknięcia z X dni
b – średnia wartość spadku cen zamknięcia z X dni

Oscylator większą czułość ma pod czas obliczania go na niskim interwale – wtedy jego amplituda jest dużo szersza. RSI sprawdza się, gdy oscylacje sięgają dolnych lub górnych ekstremów. A oto jego interpretacje:
– na poziomie 100: wysokie prawdopodobieństwo odwrócenia trendu na zniżkowy;
– na poziomie 70 lub więcej: sygnał sprzedaży;
– na poziomie 30 lub mniej: sygnał kupna;
– na poziomie 0: wysokie prawdopodobieństwo odwrócenia trendu na zwyżkowy.

Wskaźnik zmiany ROC

Rate of Change to wskaźnik oznaczający procentową zmianę ceny z obecnej sesji względem ceny sprzed k sesji. Dla inwestycji średnioterminowych najczęściej oblicza się zmianę sprzed 10 sesji, zaś przy krótkoterminowych – z 5.

Interpretacja:
– jeśli cena i wskaźnik równocześnie osiągną maksimum, wzmacnia się trend rosnący;
– jeśli cena i wskaźnik równocześnie osiągną minimum, wzmacnia się trend malejący;
– jeśli wskaźnik ROC spada, a cena osiąga maksimum, istnieje wysoka możliwość odwrócenia się trendu;
– jeśli ROC długo zostaje na jednym poziomie, oznacza to zmianę trendu.

Wyznacza się również poziomy wykupienia (górne ograniczenie) oraz poziom wyprzedania (dolne ograniczenie), wyznaczone tak, aby między nimi znajdowało się ok. 90% przebiegu wskaźnika. Jeśli wskaźnik przybije się przez poziom wyprzedania, generowany jest sygnał kupna. Jeśli zaś wskaźnik spadnie poniżej poziomu wykupienia – mamy do czynienia z sygnałem sprzedaży.

Oscylator CCI

Commodity Channel Index to oscylator, który pierwotnie znalazł swoje zastosowanie na rynku towarowym. Pierwszy raz został opisany w 1980 r. przez Donalda Lamberta obecnie znajduje zastosowanie na niemal wszystkich rynkach.

Wskaźnik liczy poziom ceny w stosunku do jej średniej z wybranego okresu, który najczęściej przyjmowany jest jako 14 dni. We wzorze pod uwagę wzięty jest współczynnik o wartości 0,015, ponieważ według autora dzięki temu przez 70-80% czasu wartość współczynnika będzie wynosiła od -100, do 100. Wysokie wartości oscylatora mają oznaczać ponadprzeciętnie wysokie ceny w porównaniu do cen średnich, a niskie wartości – niestandardowo niskie ceny.

Oscylator stochastyczny (K%D)

Został wyprowadzony przez George’a Lana już w 1950 r. Porównuje on ceny zamknięcia do zakresu cen w wybranym okresie. W tym oscylatorze używa się dwóch linii: %K oraz %D. Linia %K jest stukrotnością ilorazu różnic aktualnej ceny zamknięcia od ceny minimalnej w wybranym okresie n przez cenę maksymalną od ceny minimalnej w wybranych okresach n. Linia %D jest zaś szybkim oscylatorem stochastycznym, czyli średnią linii %K z trzech ostatnich notowań.

Obie linie nałożone na wykres oscylują na pionowej skali od 0 do 100. Wartościami skrajnymi w tym przypadku są 80 oraz 20. Negatywna dywergencja istnieje, gdy linia %D znajduje się powyżej poziomu 80, tworząc dwa opadające wierzchołki, a ceny nadal rosną. Z pozytywną dywergencją mamy do czynienia, gdy %D jest poniżej poziomu 20, tworząc dwa wznoszące się dołki, a ceny spadają.

Sygnał kupna generuje się, gdy %K przecina %D od dołu, poniżej poziomu 20, a sygnał sprzedaży, gdy %K przecina %D od góry powyżej poziomu 80.

Wstęga Bollingera

Wskaźnik ten jest wskaźnikiem zmienności. Powstał w latach ’80 ubiegłego wieku, kiedy John Bollinger zauważył, że zmiana cena cen jest dynamiczna, a nie statyczna. Określa względne dołki i szczyty cenowe, a według definicji osiąga szczyt przy górnej wstędze, a dołek przy dolnej.

Tworzą ją trzy linie:
– środkowa wstęga: n-okresowa średnia krocząca;
– górna wstęga: k-krotność n-okresowego odchylenia standardowego powyżej środkowej wstęgi;
– dolna wstęga: k-krotność n-okresowego odchylenia standardowego poniżej środkowej wstęgi.
Przyjęło się, że k ustawia się jako 2, a n jako 20.

Obserwacja wstęgi Bollingera pozwala na zauważenie zmienności rynkowej. Jeśli wstęgi są blisko siebie – należy poczekać na ich wybicie, bo rynek jest w konsolidacji. Jeśli zmienność jest duża, polecaną strategią jest kupowanie przy dolnej wstędze, a sprzedawanie – przy górnej.

Przedstawiliśmy Wam najpopularniejsze rodzaje wskaźników, a także ich budowę i zastosowanie. Jest to całkiem duży kęs nauki, jednak użytkownie tych narzędzi jest polecane przez wielu traderów, a uważna obserwacja rynku tylko poprzez wzrosty i spadki cen może się okazać sporą wtopą. Korzystajcie z nich mądrze i cierpliwie, a z pewnością odwdzięczą zwrotem inwestycji.

Coinquista
Dodane przez Coinquista
Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia, 2020