fbpx

Narzędzia giełdowe – jak skutecznie korzystać? Średnie Kroczące i Linia Trendu

Coinquista
Dodane przez Coinquista
Ostatnia aktualizacja: 29 lipca, 2020

Dziś przyjrzymy się nieco archaicznemu narzędziu, które dawniej cieszyło się ogromną popularnością, a także drugiemu, które teraz święci swe dni chwały. Średnie Kroczące oraz Linia Trendu. Jak ich używać? Jakie są rodzaje? Zapraszamy.

Średnie Kroczące

Analiza techniczna sięga swoimi korzeniami sięga do powstania samej instytucji giełdy. Już wtedy zauważono zależności między zainteresowaniem towarem, a jego ceną. Przy pomocy odpowiednich obliczeń arytmetycznych oraz statystyki odkryto prosty, lecz nieraz bardzo skuteczny wskaźnik. Średnia Krocząca generuje dwa wskaźniki: wskaźnik kupna (K) oraz wskaźnik sprzedaży (S).

Linia średniej kroczącej przypomina krzywą i śledzi parametr wybrany przez jej użytkownika. Dużo tu zależy od doświadczenia giełdowego oraz szczęścia. Sygnał K jest generowany, kiedy linia kursu od dołu przebije niemalejącą średnią kroczącą. Sygnał S generowany jest w momencie, gdy kurs od góry przebija nierosnącą średnią.

Linia Trendu

Z pełną śmiałością możemy powiedzieć, że trend jest podstawowym i najważniejszym pojęciem stosowanym przy analizie technicznej. Gra też pierwsze skrzypce przy ocenie tendencji ruchów rynkowych, co praktycznie bezpośrednio przekłada się na decyzje o kupnie i sprzedaży. Jedna z podstawowych zasad analizy technicznej głosi, że inwestowanie zawsze powinno odbywać się w zgodzie z trendem. Przy kategoryzowaniu trendów, możemy je podzielić na dwie grupy: ze względu na czas trwania oraz ze względu na jego kierunek.

Jeśli chodzi o podział biorący pod uwagę okres, wyróżniamy:

– krótkoterminowy (trzeciorzędny) – trwający maksymalnie kilka tygodni,

– średnioterminowy (drugorzędny) – trwający przeważnie kilka miesięcy,

– długoterminowy (pierwszorzędny, główny) – trwający od kilku miesięcy aż do kilku lat.

Jeśli chodzi o podział na kierunek, również istnieją trzy rodzaje, które omówimy nieco szerzej:

– zwyżkujący – wyznaczany przez minima cenowe,

– zniżkujący – wyznaczany przez maksyma cenowe,

– horyzontalny – wyznaczany przez dołki lub szczyty.

Trend zwyżkujący

Ten rodzaj trendu pokazuje wzrostową tendencję ruchu rynkowego. Jego wizualizacją jest długa prosta, która przechodzi przez dwa punkty na wykresie. Możemy ją nanieść wybierając dwa minima cenowe (dołki), które dzieli przynajmniej tygodniowy interwał, a pomiędzy nimi cena znacząco odbiega w górę od wyznaczanej linii. Z połączenia tych punktów należy utworzyć długą prostą. Potwierdzenie trendu zwyżkującego nastąpi wtedy, gdy kolejne minimum cenowe znajdzie się nad lub na linii.

Trend zniżkujący

Ten trend można wyznaczyć w bardzo podobny sposób, co trend zwyżkujący. Jednak tym razem pod uwagę należy wziąć nie dołki, lecz szczyty. Również muszą być oddalone od siebie o interwał tygodniowy, a trzecie maksimum może potwierdzić przypuszczalny trend.

Zarówno dla trendu zwyżkującego oraz zniżkującego istnieją trzy kryteria oceny, które są najbardziej istotne przy analizie technicznej:

– ilość potwierdzeń: im więcej punktów znajdzie się na przypuszczalnej linii trendu, tym staje się ona silniejsza;

– interwał między punktami: im większy jest czasowy interwał między punktami na linii, tym trend jest istotniejszy;

– kąt nachylenia: im mniejsza jest stromizna linii trendu, tym trudniej będzie go przebić lub przełamać.

Trend horyzontalny

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich trendów, ten jest wyznaczany przez poziomą linię. Podczas analizy nie ma mowy o jego kącie, a jedyne parametry świadczące o sile wyznaczane są przez ilość potwierdzeń oraz wielkość interwałów.

Aby wyznaczyć trend horyzontalny, należy wziąć pod uwagę dwa minima lub dwa maksima, lecz oba punkty muszą być na tym samym poziomie. Podobnie jak w dwóch poprzednich, interwał powinien wynosić przynajmniej tydzień, a wartość powinna znacząco odejść od wyznaczanej linii.

Garść uwag

Przebicie lub przełamanie linii trendu wcale też nie musi być sygnałem do jak najszybszej sprzedaży lub kupna. Drugim parametrem, który warto wziąć pod uwagę jest wolumen. Bardzo duży wzrost wolumenu podczas przebicia trendu zwyżkowego, a potem szybki powrót kursu może oznaczać fałszywy sygnał sprzedaży. Zaś przełamanie trendu wcale nie musi oznaczać, że czas rzucać wszystko i rzucić się do kupowania.

Idealne ruchy giełdowe polegają na kupowaniu na samym dnie bessy oraz sprzedawaniu na szczycie hossy. Niestety – ten scenariusz jest praktycznie niemożliwy do zrealizowania, lecz na szczęście możliwe jest unikanie kupowania pod koniec hossy. Przede wszystkim bądźcie cierpliwi, inwestujcie zgodnie ze swoim charakterem i skutecznie pomnażajcie swój kapitał – czy na krótko, czy na długo.

Coinquista
Dodane przez Coinquista
Ostatnia aktualizacja: 29 lipca, 2020